Eduskuntavaaleissa 2023 on kyse siitä, onko Suomi maa, joka suojelee elämää ja ympäristöään

Haluamme suojella satakuntalaista ja suomalaista luontoa, Selkämerta ja sisävesiä. Tavoittelemme uuden kansallispuiston perustamista Kullaan Joutsijärvelle. Edistämme raidehankkeita Satakunnassa kasitien nelikaistaistamisen sijaan.

Meidän on helpotettava maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden osaajapulaa lisäämällä paikallista korkeakoulutusta. Tavoitteenamme on oman yliopiston perustaminen Satakuntaan. Yksikään lapsi tai nuori ei saa syrjäytyä, siksi koulun sekä varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennettävä ja oppilashuollon resursseja lisättävä. Hyvinvointivaltion pelastamiseksi tarvitaan lisää panostuksia. Tutustu lisää tavoitteisiimme vaaliohjelmasta.

Eduskuntavaaliehdokkaamme ovat monipuolisesti eri puolilta Satakuntaa: Raumalta, Porista, Kankaanpäästä, Säkylästä, Harjavallasta ja Ulvilasta. Voit tutustua heihin lisää ehdokassivultamme.

Voit tukea tavoitteitamme liittymällä paikallisyhdistyksiemme jäseneksi, lahjoittamalla meidän tai ehdokkaiden kampanjaan, tulemalla mukaan tekemään kanssamme vaaleja tai jakamalla, kommentoimalla ja tykkäämällä sosiaalisen median julkaisuistamme.

Ole rohkeasti meihin ja ehdokkaisiimme yhteydessä!

Ota yhteyttä Satakunnan Vihreisiin

9 + 14 =

Reetta Hulmi: Luontokato pysäytetään yhdessä

Reetta Hulmi: Luontokato pysäytetään yhdessä

Sitomattomat suositukset, vapaaehtoisuus ja löysä, toimijoiden omissa käsissä oleva valvonta eivät todistetusti riitä. On siirryttävä tekojen suosittelusta lopputuloksen arviointiin: kaikissa ketjun vaiheissa on oltava kannattavaa suojella elämää, niin metsätaloudessa kuin muussakin ihmistoiminnassa. Se tehdään paitsi kannustimin, myös sanktioin.

Nummelin & Thorström: Tulevaisuus vaatii omaa yliopistoa

Nummelin & Thorström: Tulevaisuus vaatii omaa yliopistoa

Turun ja Tampereen yliopistojen etäpesäkekampukset ovat osoittautuneet jokseenkin hankalasti markkinoitaviksi kokonaisuuksi opiskelijoille ja liian ailahtelevaisiksi työntekijöille. Opetushenkilökunnan saaminen on työlästä, jos toiminnasta puuttuu jatkuvuus: harva alan ammattilainen uskaltaa ankkuroida elämäänsä Poriin tai Raumalle, jos koko verstas voi olla vasaran alla muutaman vuoden kuluttua.

Kristiina Raula: Itsensä hyväksyminen on mielenterveyden ytimessä

Kristiina Raula: Itsensä hyväksyminen on mielenterveyden ytimessä

Ongelmien juurille on mentävä: koululaisten mielenterveystaitoja ja medialukutaitoa on vahvistettava. Neuvoloissa on panostettava enemmän vanhempien mielenterveyden edistämiseen, syy seuraus suhteita on tarkasteltava  ja puheeksiottamisen kynnystä on madallettava. Yhteiskunnan tulee rakentaa sellainen pelikenttä, jossa yksilö pystyy omien mielenterveystaitojen avulla rakentamaan itselleen eheän elämän ja hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. 

Tommi Nummelin: Meillä ei ole varaa opiskelijoiden köyhyyteen

Tommi Nummelin: Meillä ei ole varaa opiskelijoiden köyhyyteen

Lainavetoisuuteen siirtyminen on ollut valtava virhe opiskelijoiden hyvinvoinnin, toimeentulon ja opiskelun houkuttelevuuden kannalta, ja mitä nopeammin tästä suosta saadaan pakitettua pois, sitä parempi. Jos kaikkia koskevan perustulon käyttöönotto tuntuu onnistuneista kokeiluista huolimatta ajatuksena liian radikaalilta, voitaisiinko sillä korvata edes lainavetoinen opintotukihimmeli?

Pyry Väre: Kuka nostaisi kissan (päivystys)pöydälle – eläinlääkäreistä on pulaa

Pyry Väre: Kuka nostaisi kissan (päivystys)pöydälle – eläinlääkäreistä on pulaa

Sykkeen johtavan eläinlääkärin Marika Virtasen mukaan syy on yksinkertaisesti, että eläinlääkäreitä on liian vähän. Hoitoja ollaan valmiita jatkamaan aiempaa pidempään ja lemmikkien määrä on kasvanut, jonka vuoksi työmäärä on kasvanut. Virtanen kertoo, että päivystystä ei ole unohdettu ja rekrytointiin käytetään kokonaisen työntekijän työaika. Lisäksi päivystys vaatii paljon työvoimaa, sillä mm. työaikalain toteutumisesta tulee pitää huolta. Eläinlääkäreitä rekrytoidaan Euroopan laajuisesti ja pulaa on muuallakin. Toivoa kuitenkin on ja toivottavasti kuulemme pian rekrytoinnin tuloksia.