Turvallisemman tilan säännöt

Satakunnan Vihreiden toiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisempi tila on toimintatapa, jonka tarkoituksena on vastuuttaa osallistujat luomaan yhdenvertaista tilaa kaikille osallistujille. Tilan tekevät sen käyttäjät.

Turvallisemmissa tiloissa saa olla vapaasti oma itsensä loukkaamatta kuitenkaan muita omalla käytöksellään. Myös muiden vapautta olla oma itsensä tulee kunnioittaa. Turvallisemmat tilat tarjoavat paikan voimaantumiselle, verkostoitumiselle ja hyvinvoivien yhteisöjen rakentumiselle.

Tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita tiloja, joissa ei suvaita rasismia, seksismiä, vamman tai terveydentilan perusteella syrjimistä (ableismia), trans- eikä homofobiaa niiden laajassa merkityksessä.

Satakunnan Vihreät ry suosittaa myös jäsenyhdistyksiään noudattamaan turvallisemman tilan sääntöjä.

Turvallisemman tilan huonetaulu

 • Älä halvenna tai nolaa toisia. Älä naura toisen virheille.
 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin, ja toimi se tiedostaen.
 • Älä arvostele toisen ulkonäköä.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella.
 • Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
 • Tutustu omiin rajoihisi, ja kunnioita toisten rajoja.
 • Mikäli kohtaat väärinkäytöksiä, puutu niihin jokaista osapuolta kuunnellen ja kunnioittaen.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalista suuntausta.
 • Älä tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella.
 • Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita – edes vitsillä.
 • Muista, että jokaisen kulttuuri on hänen omansa.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän samaan mihin sinä.
 • Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä käytä vamman tai terveydentilan perusteella syrjiviä (ableistisia) termejä.
 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa.
 • Luo ympäristö, jossa on helppo pitää puheenvuoroja.
 • Ole avoin muiden mielipiteille, vaikka ne poikkeaisivat omistasi.
 • Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Avaa itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet
 • Älä kysy henkilökohtaisia asioita, kuten taustaa, sukupuolta, alkoholinkäyttöä, perhesuhteita, sairauksia jne., ellet tunne henkilöä hyvin.
 • Muista, että mielipide ei aina ole totuus, vaan henkilön näkemys tietystä asiasta.
 • Muista kiittää kaikesta vapaaehtoisesta työstä. Pienellä asialla on suuri merkitys ja kannustava vaikutus, joka auttaa jaksamaan ja tekemään myös jatkossa.
 • Muista olla ystävä kaikille.

Hyväksytty Satakunnan Vihreät ry:n hallituksen kokouksessa 22.9.2018.