SATAKUNNAN VIHREÄT

SATAKUNNAN VIHREÄT

Ajankohtaista

Minka Leino-Holm: Yksinhuoltajien toimeentulovaikeudet ovat merkittävä ongelma

Minka Leino-Holm: Yksinhuoltajien toimeentulovaikeudet ovat merkittävä ongelma

Lapsiperheköyhyydellä on monia vaikutuksia. Sen lisäksi, että se aiheuttaa materiaalista eli perustarvikkeiden ja tarvittavien tavaroiden puutetta, se kaventaa lapsen ja perheen toimintamahdollisuuksia, on uhka terveydelle ja mielen hyvinvoinnille, lisää syrjäytymisen riskiä ja sillä on monia ylisukupolvisia seurauksia. On tutkittu, että erityisesti pikkulapsivaiheessa koettu lapsiperheköyhyys on haitallista lapsen kehityksen kannalta

Kaarina Ranne: Vanhusten hoivan tilasta Satakunnassa

Kaarina Ranne: Vanhusten hoivan tilasta Satakunnassa

Vanhusten hoivakotien (ent. ympärivuorokautisten laitospaikkojen) vuorokausihinnat ovat Satakunnan hyvinvointialueella nousseet pilviin. Satakunta on hyvinvointialueista “kärjessä” jopa 40 prosentin nousulla! Pirkanmaalla ja Kainuussa nousu on 30 % ja vertailun vuoksi Helsingin kaupungissa nousu on 4 % . Toteutuuko näiden tilastojen valossa oikeudenmukainen ja yhdenvertainen vanhustenhoito? Ei toteudu. Iäkkäiden hoivan alasajo on hurjassa vauhdissa erityisesti täällä Satakunnassa. 

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja on säilytettävä 25:ssä ikävuodessa Satakunnassa

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja on säilytettävä 25:ssä ikävuodessa Satakunnassa

Satakunnassa on noin 430 jälkihuoltonuorta. Satakunnan hyvinvointialueelle on perustettu jälkihuoltoyksikkö, jossa tehdään pienillä resursseilla valtavasti työtä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Porissa on vuonna 2021 tarkasteltu jälkihuoltonuorten tilanteita, jolloin selvisi, että heistä noin kolmannes on hyvin vahvan tuen tarpeessa, noin kolmannes on hyvässä tilanteessa ja noin kolmannes on näiden kahden vaihtoehdon välillä.

Minka Leino-Holm:  Sosiaalityö on pidettävä mukana hyvinvointialueen tulevaisuutta suunniteltaessa

Minka Leino-Holm: Sosiaalityö on pidettävä mukana hyvinvointialueen tulevaisuutta suunniteltaessa

Hyvinvointialueellamme tekeillä olevassa palveluverkkoselvityksessä on tarkasteltu erityisesti terveysasemien, asumispalveluiden sekä vuodeosastojen nykytilannetta ja tulevaisuutta. Sosiaalityö, kuten lastensuojelu, aikuissosiaalityö tai vammaissosiaalityö, ei ole ollut tarkastelussa mukana, mutta sitä ei siitä huolimatta saa unohtaa tästä kokonaisuudesta.

Reetta Hulmi: Luontokato pysäytetään yhdessä

Reetta Hulmi: Luontokato pysäytetään yhdessä

Sitomattomat suositukset, vapaaehtoisuus ja löysä, toimijoiden omissa käsissä oleva valvonta eivät todistetusti riitä. On siirryttävä tekojen suosittelusta lopputuloksen arviointiin: kaikissa ketjun vaiheissa on oltava kannattavaa suojella elämää, niin metsätaloudessa kuin muussakin ihmistoiminnassa. Se tehdään paitsi kannustimin, myös sanktioin.

Nummelin & Thorström: Tulevaisuus vaatii omaa yliopistoa

Nummelin & Thorström: Tulevaisuus vaatii omaa yliopistoa

Turun ja Tampereen yliopistojen etäpesäkekampukset ovat osoittautuneet jokseenkin hankalasti markkinoitaviksi kokonaisuuksi opiskelijoille ja liian ailahtelevaisiksi työntekijöille. Opetushenkilökunnan saaminen on työlästä, jos toiminnasta puuttuu jatkuvuus: harva alan ammattilainen uskaltaa ankkuroida elämäänsä Poriin tai Raumalle, jos koko verstas voi olla vasaran alla muutaman vuoden kuluttua.