Yrittäjyyden edistäminen ja kasvun tukeminen on keskeinen menestystekijä jokaisen kunnan taistelussa elinvoimaisuudesta. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri vahvistaa alueiden elinvoimaa ja houkuttelee perustamaan uusia yrityksiä. Uudet työpaikat syntyvät nimenomaan yrityksiin, yleensä ensin yrittäjälle itselleen.

TE24-uudistuksen myötä vastuu työnantaja- ja yrityspalveluista siirtyy valtiolta kuntien työvoimaviranomaisten vastuulle. Näihin palveluihin kuuluvat yrittäjyyden ensiaskeleiden tukeminen, esimerkiksi aloittavan yrittäjän neuvonta ja starttirahan myöntäminen. Uudistus avaa luontevan mahdollisuuden kuntien roolin vahvistamiselle yrittäjyyden tukemisessa ja yrittäjähenkisen toimintaympäristön luomisessa.

Aloittavan yrittäjän näkökulmasta tilannekuva on juuri nyt vähintään ristiriitainen. Toisaalta yleisesti heikon taloustilanteen luoma epävarmuus voi nostaa entisestään yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä, kun taas toisaalta yrittäjyys voi olla varteenotettava keino työllistää itsensä kokoaikaisesti tai hankkia lisätuloja. Yrittäjäksi ryhdytään monista lähtökohdista: toiselle yrittäjyys on unelma ja tavoiteltu elämäntapa, toiselle jopa pakon sanelema tilanne. Jokaisessa tilanteessa aloittava yrittäjä tarvitsee neuvontaa ja valmennusta. 

Ensimmäinen konkreettinen askel kohti yrittäjyyttä on usein yhteydenotto aloittavan yrittäjän neuvontaan, jonka järjestämisestä vastaa siis pian työllisyysalue. Neuvonta ja valmennus yhdeltä luukulta helpottaa aloittavan yrittäjän taakkaa ja mahdollistaa nopeamman yritystoiminnan aloittamisen. Laadukkaalla neuvonnalla ja yksilöllisellä kohtaamisella vahvistetaan yrittäjän ensiaskeleita ja luodaan vahva pohja yrityksen tulevaisuudelle.

Tuoreen Yrittäjien Kuntabarometrin mukaan aloittavan yrittäjän palvelut ovat tärkein kunnan yrityspalvelu. Työllisyysalueella onkin keskeistä, että neuvontapalvelut ovat saavutettavissa joko paikan päällä tai etänä koko, asiakkaan tarpeet huomioiden. Aloittavan yrittäjän palveluiden riittävällä resursoinnilla voidaan varmistaa, että neuvontapalveluissa pystytään huomioimaan erilaiset yrittäjät ja yrittäjien moninaiset toimintaympäristöt. Neuvontaa ja valmennusta tulee olla saatavilla myös sen jälkeen, kun yrityksen perustamisen byrokratia on hoidettu.

Aloittavan yrittäjän palvelut ovat paitsi tärkeä tukipalvelu, myös valtava mahdollisuus vahvistaa kunnan ja työllisyysalueen yritysmyönteisyyttä sekä kuulla ja osallistaa yrittäjiä. Aloittavan yrittäjän neuvonnassa kunta voi tulla yrittäjää lähelle, auttaa ja tukea. Ensivaikutelman voi tässäkin tehdä vain kerran.   

Laura Pullinen on porilainen alue- ja kaupunginvaltuutettu ja yrittäjä.