Tuula Saarinen: Mitä Satakunnan hyvinvointialueen johtajalta edellytetään?

Tuula Saarinen: Mitä Satakunnan hyvinvointialueen johtajalta edellytetään?

Tarvitaan johtamiskompetenssia, joka perustuu nimenomaan laajoihin tietoihin, monipuolisiin johtamistaitoihin ja ennen kaikkea oikeaan asenteeseen suhteessa työntekijöihin, poliittiseen päätöksentekoon ja yhteistyökumppaneihin. Niin sosiaali- kuin terveydenhuoltolakikin painottavat johtajuudessa moniammatillista asiantuntemusta organisaation ja työyhteisökulttuurin jatkuvassa kehittämisessä.

Tuula Saarinen: Mitä Satakunnan hyvinvointialueen johtajalta edellytetään?

Tuula Saarinen: Vammaisten oikeudet tulevassa alueorganisaatiossa

Yhteen sovitetulla palvelukokonaisuudella on monen vammaisen henkilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta keskeinen merkitys. Niiden toimimattomuus johtaa hyvin helposti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaarantumiseen. Vammaisten lasten ja nuorten kohdalla yhteen sovitetut palvelut ovat keskeinen tekijä turvaamassa lasten kasvua ja kehitystä. Vammaisen nuoren kehittymiseen kuuluu myös itsenäistyminen. Huomioitavaa on, että vammaisten ihmisten asumispalveluiden toteutuksessa tarvitaan yksityisiä toimijoita, joista myös pienillä, esimerkiksi järjestötaustaisille toimijoille tulee turvata SOTE- uudistuksessa yhdenvertaiset toimintaedellytykset.