Kaarina Ranne: Vanhusten hoivan tilasta Satakunnassa

Kaarina Ranne: Vanhusten hoivan tilasta Satakunnassa

Vanhusten hoivakotien (ent. ympärivuorokautisten laitospaikkojen) vuorokausihinnat ovat Satakunnan hyvinvointialueella nousseet pilviin. Satakunta on hyvinvointialueista “kärjessä” jopa 40 prosentin nousulla! Pirkanmaalla ja Kainuussa nousu on 30 % ja vertailun vuoksi Helsingin kaupungissa nousu on 4 % . Toteutuuko näiden tilastojen valossa oikeudenmukainen ja yhdenvertainen vanhustenhoito? Ei toteudu. Iäkkäiden hoivan alasajo on hurjassa vauhdissa erityisesti täällä Satakunnassa. 

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja on säilytettävä 25:ssä ikävuodessa Satakunnassa

Lastensuojelun jälkihuollon ikäraja on säilytettävä 25:ssä ikävuodessa Satakunnassa

Satakunnassa on noin 430 jälkihuoltonuorta. Satakunnan hyvinvointialueelle on perustettu jälkihuoltoyksikkö, jossa tehdään pienillä resursseilla valtavasti työtä tukea tarvitsevien nuorten kanssa. Porissa on vuonna 2021 tarkasteltu jälkihuoltonuorten tilanteita, jolloin selvisi, että heistä noin kolmannes on hyvin vahvan tuen tarpeessa, noin kolmannes on hyvässä tilanteessa ja noin kolmannes on näiden kahden vaihtoehdon välillä.