Minka Leino-Holm: Yksinhuoltajien toimeentulovaikeudet ovat merkittävä ongelma

Minka Leino-Holm: Yksinhuoltajien toimeentulovaikeudet ovat merkittävä ongelma

Lapsiperheköyhyydellä on monia vaikutuksia. Sen lisäksi, että se aiheuttaa materiaalista eli perustarvikkeiden ja tarvittavien tavaroiden puutetta, se kaventaa lapsen ja perheen toimintamahdollisuuksia, on uhka terveydelle ja mielen hyvinvoinnille, lisää syrjäytymisen riskiä ja sillä on monia ylisukupolvisia seurauksia. On tutkittu, että erityisesti pikkulapsivaiheessa koettu lapsiperheköyhyys on haitallista lapsen kehityksen kannalta

Kristiina Raula: Itsensä hyväksyminen on mielenterveyden ytimessä

Kristiina Raula: Itsensä hyväksyminen on mielenterveyden ytimessä

Ongelmien juurille on mentävä: koululaisten mielenterveystaitoja ja medialukutaitoa on vahvistettava. Neuvoloissa on panostettava enemmän vanhempien mielenterveyden edistämiseen, syy seuraus suhteita on tarkasteltava  ja puheeksiottamisen kynnystä on madallettava. Yhteiskunnan tulee rakentaa sellainen pelikenttä, jossa yksilö pystyy omien mielenterveystaitojen avulla rakentamaan itselleen eheän elämän ja hyväksymään itsensä sellaisena kuin on. 

Suomela & Pullinen: Aluevaaleissa ratkaistaan, onko Satakunnassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja

Suomela & Pullinen: Aluevaaleissa ratkaistaan, onko Satakunnassa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja

Olemme nähneet, että myös Satakunnassa tarve on akuutti – erityisesti näin koronakriisin jälkeisessä maailmassa. Nuorten mielenterveyspalvelujen tilanne on kriittinen. Tämän vuoden kouluterveyskyselyn mukaan yli joka viides satakuntalaisnuori kertoo vähintään kaksi viikkoa kestäneestä masennusoireiluista. Yli 46 % on ollut viimeisen vuoden aikana huolissaan omasta mielenterveydestään. Erityisen tärkeää on, että mielenterveyspalvelujen pariin pääsy tai niiden pariin ohjaaminen on helppoa sieltä, missä nuoret jo ovat, kuten kouluissa ja nuorisotyön parissa.