Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat,

Voidaan todeta, että hyväksymme tänään talousarvion ilman ääneen sanoitettua yhteistä suuntaa. Strategiatyö on yhä kesken. Yhteistä näkemystä ja tulevaisuuskuvaa ei siis ole vielä olemassa. 

On hyväksyttävä, että tuleva vuosi on vielä liikkeellelähtövuosi. Se on sitä, mutta se on myös keskeneräisyyden sietämisen ja isojen ratkaisujen vuosi.

Nyt päätämme pysyvyydestä, mutta pian on aidosti päätettävä tulevaisuudesta.

Hyvä puheenjohtaja, arvon valtuutetut

Talousarvio on selkeästi alijäämäinen. Alijäämää tekemällä mahdollisestaan palvelut nykyisellään. Tämä on tässä hetkessä oikeudenmukainen ratkaisu. Siirtymä on onnistunut, kun se ei tunnu hyvinvointialueen asukkaan, palveluja käyttävän arjessa, ainakaan sitä heikentäen.

Alijäämän tiellä ei kuitenkaan voida jatkaa loputtomiin, vaan kuten tiedämme, talouden on oltava tasapainossa kolmessa vuodessa. Siihen päästäksemme me tarvitsemme laadukkaasti tuotettua tietoa ja siitä johdettuja päätöksiä.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon sitoutumista kaikilla hyvinvointialueen osa-alueilla. Vain tutkitun tiedon ja osallistamisen pohjalta voidaan tehdä aidosti tarpeisiin vastaavia päätöksiä. 

On hyvin harmillista, että substanssilautakuntien toiminta ei päässyt käyntiin ennen talousarvioprosessia.

Toimialojen ja niiden latakuntien on jatkossa oltava aivan keskeisessä roolissa talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asetannassa. Onkin syytä pohtia sitä, onko meillä tässä salissa nyt paras mahdollinen tieto käytettävissä tämän talousarvion hyväksymiseksi. Valmistelujoukko on kavennettu minimiin ja minimiin on, ehkäpä juuri tästä syystä, jäänyt myös päätöksenteon taustatieto. 

Kaiken keskiössä ovat hyvinvointialueen asukkaat. 

Toimialasta riippumatta on tärkeää, että panostuksia saadaan ohjattua mahdollisimman varhaisiin vaiheisiin: ennaltaehkäisyyn ja peruspalveluihin sekä sosiaali- että terveydenhuollossa. Näin onneksi todetaan myös toimialojen painopisteissä. Hyvä näin. 

Peruspalveluiden tulee olla saavutettavissa varallisuudesta ja muusta elämäntilanteesta riippumatta. Se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto.  Toivottavasti tämä näkemys on laajalti ymmärretty myös valtuuston tasolla.

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut,

Elämme syvenevän mielenterveyskriisin keskellä. Yhä useampi, yhä nuorempana kohtaa mielenterveyden haasteita. 

Mielenterveyspalveluihin panostamalla sekä korjataan ongelmia että ennaltaehkäistään niitä. Vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä ja joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen. Kuten jo aiemmassakin puheenvuorossa todettiin, Suomessa työkyvyttömyyseläkkeistä jo yli puolet ovat mielenterveysperusteisia. 

On sanomattakin selvää, että mielenterveyspalveluihin panostamalla ehkäistään monia monisyisiä ja kertautuvia ongelmia tulevaisuudessa. Ei voi olla niin, että jalan murtumaan apu ja hoitopolku löytyy heti, mutta murtuneen mielen kanssa ihminen joutuu tarpomaan luukulta toiselle. Tämän me voimme korjata, jos tahtoa löytyy.

Vihreä valtuustoryhmä edellyttää, että mielenterveyspalvelut huomioidaan jatkossa yhä paremmin sekä talousarviossa että sen sisältämissä tavoitteissa, jokaisella toimialalla.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Meiltä vaaditaan nyt kokonaisvaltaista ajattelua ja rohkeutta. Se tarkoittaa uusia kokeiluja, uudenlaista ajattelua. Se tarkoittaa myös niiden paljon puhuttujen kuntahattujen narikkaan jättämistä. Me olemme hyvinvointialue, ja meidän tässä salissa tulee ajatella hyvinvointialueen asukkaiden parasta. Kokonaisuutena, yhtenä hyvinvointialueena.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää talousarviota valmistelleita hyvästä työstä paineen alla. Ryhmä puoltaa talousarvion hyväksymistä. 

Vihreän aluevaltuustoryhmän puolesta,

Laura Pullinen

ryhmän puheenjohtaja