Toimeentulovaikeuksia kokevien kotitalouksien määrä on noussut, kertoo Tilastokeskuksen tuore uutinen. Toimeentulovaikeuksilla tarkoitetaan kokemusta siitä, että on vaikeuksia kattaa saamillaan tuloilla tavanomaisia menoja. Viime vuonna 7,5 prosenttia kotitalouksista koki vaikeuksia tulla toimeen. Vuosina 2022 ja 2021 luku on ollut noin 6 prosenttia.

Noin 411 000 henkilöä elää siis koettujen toimeentulovaikeuksien kanssa Suomessa. Erityisesti vaikeudet tulla taloudellisesti toimeen haastoivat yksin asuvia ihmisiä sekä yhden huoltajan lapsiperheitä. Yksinhuoltajien toimeentulovaikeudet ovat olleet jyrkässä nousussa vuodesta 2021. Noin 9 prosenttia maamme lapsista elää toimeentulovaikeuksia kokevassa perheessä.

Tulokset eivät sinänsä yllätä: Yksinhuoltajuus on yleinen syy lapsiperheköyhyyden taustalla. Erityisesti yksinhuoltajaäidin kanssa asuvilla lapsilla on suuri riski elää niukkuudessa. On myös havaittu, että yhden vanhemman perheiden vanhemmilla on selvästi muita enemmän maksuhäiriömerkintöjä, ja että yksinhuoltajaperheet ovat toimeentulotuen toiseksi suurin asiakasryhmä ja he saavat perustoimeentulotukea myös muita kotitalouksia pidempään.

Lapsiperheköyhyydellä on monia vaikutuksia. Sen lisäksi, että se aiheuttaa materiaalista eli perustarvikkeiden ja tarvittavien tavaroiden puutetta, se kaventaa lapsen ja perheen toimintamahdollisuuksia, on uhka terveydelle ja mielen hyvinvoinnille, lisää syrjäytymisen riskiä ja sillä on monia ylisukupolvisia seurauksia. On tutkittu, että erityisesti pikkulapsivaiheessa koettu lapsiperheköyhyys on haitallista lapsen kehityksen kannalta.

Hyvinvoiva vanhempi on avain lapsen hyvinvointiin. Lapsia ajatellessamme meidän on siis kohdistettava huomiomme aikuisiin: Lasten köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentäminen edellyttää heidän vanhempiensa nostamista pois köyhyydestä. Ratkaisuja lapsiperheköyhyyteen ja lasten paremman hyvinvoinnin takaamiseen on löydettävissä muun muassa työllistymisen tuen kehittämisestä, työn ja perhe-elämän yhdistämisen joustoista sekä aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamisesta.

Asia liittyy vahvasti myös käsillä olevaan lasten ja nuorten mielenterveyskriisiin: Uskon vanhempien toimeentulovaikeuksien vähentämisen ja ehkäisemisen olevan yksi vielä täysin alitunnistettu avain lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen.

Minka Leino-Holm

sosiaalityöntekijä, aluevaravaltuutettu, aikuisten lautakunnan jäsen