Sopimuspalokunnat mukaan valmistelutyöhön

Sopimuspalokunnat mukaan valmistelutyöhön

Kaikissa kunnissa olevat sopimuspalokuntien ylläpitämät paloasemat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, että hätätilanteissa avuntarvitsijat tavoitetaan nopeasti myös haja-asutusalueilla. Koska uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ”taata yhdenvertaiset palvelut koko Suomessa” ja myös ”Satakunnassa uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti”, ei ole syytä sivuuttaa sopimuspalokuntiin vuosikymmenten aikana kerääntynyttä asiantuntemusta.

Sakari Aalto: Kehärata ei ole vain Satakunnan etu

Porista aivan itärajalle, Parikkalaan ulottuvan Suomen kehäradan suunnitelmaan (SK 15.4. ja 17.4.) pitää reagoida myönteisesti ja viipymättä. Radasta on runsaasti etua myös muille alueille kuin Satakunnalle, mikä suuntaa löytämään oikeat yhteistyötahot. Rata kulkee viiden maakuntaliiton alueella ja nämä olisivat luontaiset kumppanit.