Porista aivan itärajalle, Parikkalaan ulottuvan Suomen kehäradan suunnitelmaan (SK 15.4. ja 17.4.) pitää reagoida myönteisesti ja viipymättä. Radasta on runsaasti etua myös muille alueille kuin Satakunnalle, mikä suuntaa löytämään oikeat yhteistyötahot. Rata kulkee viiden maakuntaliiton alueella ja nämä olisivat luontaiset kumppanit. Radan käyttöönotto lisäisi tavaraliikenteen täsmällisyyttä ja henkilöliikenteen nopeutta myös muiden maakuntien alueilla, mikä vähentää radanrakennustarvetta näillä alueilla. Tämän näkökulman esillä pitäminen laajasti osaltaan edistäisi asian etenemistä. Satakunnassa kehärata vähentäisi tavaraliikennettä Porin ja Rauman radoilla, mikä nopeuttaisi henkilöliikennettä Tampereen suuntaan ja vapauttaisi siihen ratakapasiteetti. Tällöin nopean kaukojunaliikenteen rinnalle olisi mahdollisuus luoda pitkään odotettua paikallisjunaliikennettä, mistä Pirkanmaa on jo tehnyt tarkat suunnitelmat Satakunnan rajalle asti.

Kehäradan toteuttamisessa on huomionarvoista se, että rata on pääosin jo olemassa. Ainoastaan Porin ja Haapamäen osuus pitää rakentaa uudelleen olemassa olevalle ratapohjalle, mikä on kokonaisuuden kallein osuus. Suurin osa radasta on sähköistämätöntä osuutta, mutta rataa voidaan liikennöidä alkuvaiheessa ilmastoystävällisesti metaanikäyttöisillä biokaasuvetureilla.

Henkilöliikenne on jätetty huomioimatta suunnitelmassa. Se ei tarkoita, etteikö rataa voisi käyttää myös henkilöliikenteeseen. Rata on arvioitu tarpeelliseksi, vaikka alkuvaiheessa ei tehtäisi investointeja sähköistykseen ja henkilöliikennettä palvelevien asemien rakentamiseen. Porin ja Haapamäen välin rataosuuden rakentamisen esikuvana voisi olla Uumajasta etelään 2000-luvun alkupuolella rakennettu Botniaban, jolla on sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Ratayhtiössä on mukana alueen kuntia ja yhtiö saa radasta vuokratuloja 2050-luvulle asti.

Oheisessa kuvassa on Botniaban-radan varrella olevan Nordmalingin kunnan asema, joka on osa kunnan matkakeskusta. Kunta sijaitsee Uumajan eteläpuolella ja 50 kilometrin matkaan Uumajasta kuluu 40 minuuttia paikallisjunalla. Yksiraiteinen Botniaban on asemien kohdalla kaksiraiteinen, mikä tekee muun junaliikenteen mahdolliseksi kohdata tai ohittaa asemalle pysähtynyt henkilöjuna.

Kehäradalle, esimerkiksi Kankaanpäähän samoin kuin Porin ja Rauman radoille syntyvää paikallisjunaliikennettä pitäisi ennakoida jo nyt kaavoituksessa siten, että  asemaseudut rakennetaan tiiviisti. 1000-2000 asukkaan ja työpaikan väestömäärä kilometrin säteellä asemasta luo edellytykset kannattavalle henkilöjunaliikenteelle.

Sakari Aalto

Vihreiden kaupunginvaltuutettu, Ulvila

Julkaistu Satakunnan Kansassa 22.4.2020