Viime päivien puheenaiheena on paikallislehdissä ollut kaksikin eri ”tuulipuiston” rakennushanketta Porin lähituntumassa. Äkeät lähiseudun asukkaat pelkäävät mahdollisten voimaloiden tuottavan erilaisia haittavaikutuksia heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Vastapuolella on puhtaan energian puolestapuhujat ja tuulivoimaloiden omistajatahot. Samaan aikaan jatkuu, joskin jo hieman väsyneenä, erilliset muistutukset kuinka paljon tuulivoima on tullut maksamaan veronmaksajille.

Valitettavaa on että kukaan muistutusten tekijöistä ei ole osoittanut keinoa, miten vastaava määrä puhdasta energiaa olisi samassa aikataulussa ollut mahdollista toimittaa. Syyttävä sormi on osoittanut milloin mitäkin puoluetta ja on unohdettu tai ei ole tiedetty päätöksen olevan Valtioneuvoston. Asiasta annettiin asetus vuoden 2010 lopussa ja nykyinen syöttötariffi otettiin käyttöön 2012 joka 2016 laski 21,8€/MWh.

Uusiutuvan energian ennustetaan olevan jo ensi vuonna huokeampi tapa maassamme tuottaa energiaa kuin fossiilisilla polttoaineilla. Tuulivoima tuo tähän pottiin sen lisän, mitä Valtioneuvosto on päättänyt. Haastetta ei liene vaikea toteuttaa: lisääntynyt tuotanto näkyy jo nyt voimakkaana: tuulisena lokakuun ensimmäisenä tiistaina suomalaiset voimalat tuottivat sähköä 13 prosenttia (29,5 GWh) koko sähkönkulutuksesta rikkoen näin aiemman päivittäisen tuotantoennätyksensä. Määrä vastaa noin 1500 sähkölämmitteisen omakotitalon keskimääräistä vuosikulutusta.

Uusiutuvien energioiden tuotantotapojen lisääntyessä ja kauhun vallatessa tukien maksajien mielen on hallituskin herännyt lähettämällä esityksen tuotantotukien kilpailuttamisesta. Siihen voivat osallistua tuuli- ja aaltovoima, aurinkosähkö, biokaasu sekä tietyt puupolttovoimalat. Luonnos tästä on ollut asianosaisten tutkittavana ja lausuntoaika on juuri päättynyt.

Luonnoksessa tuki on liukuvan ja kiinteän preemion yhdistelmä. Jos sähkön 3 kk keskihinta on 30 €/ MWh tai alle, maksetaan tuottajalle hänen esittämänsä kiinteä preemio. Mikäli kyseisellä ajanjaksolla keskihinta on yli 30€/MWh, on tuki liukuva preemio eli tukena maksetaan tavoitehinnan (kiinteä preemio + 30€/MWh) ja sähkön hinnan erotus. Lisäksi luonnos sisältää paljon muita rajoituksia ja määräyksiä muun muassa voimassaoloajaksi on esitetty 12 vuotta.

Tarjouskilpailun voittavat ne tarjoukset, joissa preemio on alhaisin ja joiden mukainen sähkön vuosituotannon määrä ei ylitä kilpailutettavan vuosituotannon määrää. Tarjousten on alitettava rajahinta, joka luonnoksessa on 53,5€/MWh.

Maatuulivoiman ollessa nyt halvin tapa tuottaa puhdasta energiaa voisi ennustaa sen pääsevän helposti tuulivoimalta vaadittavaan tuotantoon ja siten korjaavan suuren osan kilpailutettavista kohteista. Tuulivoiman vastustajia varmaan ilahduttaa maksettavien tukirahojen huomattavasti alhaisemmat hinnat. He voinevat suunnata nyt parjauksensa fossiilisille polttoaineille myönnettäviin satojen miljoonien tukiin.

Tapio Meri vihr

Pori