Vaaliohjelma 2023

 

SATAKUNNAN VIHREIDEN EDUSKUNTAVAALIOHJELMA 2023–2027

 

XXX LUONNOS XXX

 

Otetaan kaikessa päätöksenteossa huomioon luontokato, joka johtaa talouden heikkenemiseen ja pandemioiden lisääntymiseen sekä heikentää maapalloa kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen.

Ilmastokriisi ja luontokato

 • Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden hupeneminen muun muassa lisäämällä maa-alan ja  sisävesien suojelua sekä ennallistamistoimia. Pelastetaan Selkämeri muun muassa pienentämällä sinne valuvaa ravintokuormitusta.
 • Perustetaan uusi kansallispuisto Joutsijärvelle.
 • Tavoitellaan Pori–Niinisalo-radan uudelleen rakentamista, henkilöliikenteen palauttamista Rauma-Kokemäki välille ja URPO-radan (Uusikaupunki–Rauma–Pori) rakentamista.
 • Selvitetään ennakkoluulottomasti uusien vähäpäästöisten energiantuotantomuotojen, poissulkematta pienydinvoimaloiden, mahdollisuuksia. 

Koulutus, osaaminen ja työ

 • Säilytetään Satakunnassa toimivien korkeakoulujen yksiköt vähintään nykyisellä tasolla. Paikataan osaajavajetta lisäämällä korkeakoulutusta ja tavoitellaan Satakunnan oman yliopiston perustamista. 
 • Tuetaan oppilaitoksia kansainvälisten opiskelijoiden houkuttelussa Suomeen ja Satakuntaan sekä helpotetaan heidän kotoutumistaan.
 • Tuetaan Satakunnan vientiä ja teollisuutta panostamalla vihreää siirtymää edistävään tutkimukseen ja kehitykseen.  
 • Puretaan alojen välisiä tuloeroja palkka-avoimuutta lisäämällä.
 • Edesautetaan maaseudulla asumisen mahdollisuuksia tukemalla etätöiden tekemistä.

Lapset, nuoret ja vanhuus

 • Sisällytetään hoitotakuuseen mielenterveyspalvelut ja tehdään psykoterapiakoulutuksesta maksutonta.
 • Pienennetään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja sekä lisätään oppilas- ja opiskelijahuollon resursseja.
 • Edistetään etsivää nuoriso- ja vanhustyötä sekä yhteisöllistä asumista. 
 • Puretaan epäonnistunut pääsykoeuudistus ja tasapainotetaan todistusvalinnan ja pääsykokeiden suhdetta.
 • Alle 25-vuotiaille nuorille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työtä, opiskelumahdollisuuksia tai paikka työpajalta, työkokeilusta tai kuntoutuksesta kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Talous ja turvallisuus

 • Otetaan käyttöön tuotantoa ja kulutusta ohjaavia haittaveroja.
 • Uudistetaan yritystukijärjestelmää siirtämällä sen painopiste luontopääomaa kunnioittaviin kasvuhakuisiin yrityksiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 • Muutetaan maataloustukia kotimaista ruoantuotantoa ja ympäristönsuojelua kannustavaan  suuntaan.
 • Päivitetään sosiaaliturvaa kohti negatiiviseen tuloverotukseen perustuvaa perustuloa, joka vastaa paremmin nykypäivän työelämän haasteisiin.
 • Parannetaan Puolustusvoimien kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia Satakunnassa
 • Edistetään tasa-arvoisen asevelvollisuuden toteutumista