Julkaistu Länsi-Suomessa 7.2.2019

Mika Wessman esitti sote-kysymyksiä eduskuntavaaliehdokkaille (L-S 5.2.). Olen poliitiikassa tuore ja sote-asioissa maallikko, muttei se ei estä vastaamasta haasteeseen.

Nykyisen sosiaali- ja terveysjärjestelmämme ongelmia on pyritty ratkaisemaan jo usealla hallituskaudella. Viimeksi matkaa on mutkistanut se, että sote-asioiden rinnalle on ympätty muitakin tavoitteita, markkinamallia ja maakuntauudistusta. Rahasta on pitkin matkaa ollut kyse, sen Wessmankin nostaa kärkiteemaksi.

Huoli on ymmärrettävä, kun vaalit lähestyvät ja hankalasti kääritty sote-paketti viipyy perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä. Jos uutta korjattavaa ei löydy, paketista ehtivät äänestämään nykyiset kansanedustajamme. Tyytymättömyys pakettia kohtaan on kuitenkin levinnyt niin laajalle, että se saattaa jäädä hyväksymättä.

Wessman kysyy, onko kaikki valmisteluun käytetty raha ja työ silloin ollut turhaa? Ei missään nimessä. Jos sote kaatuu, uuden hallituksen on helppo rakentaa näin pitkälle valmistellun paketin pohjalta uusi ja parempi.

Valinnanvapautta voidaan maltillisesti lisätä, mutta se ei saa olla itseisarvo. Tärkeämpää on kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja sekä turvata kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa.

Vihreiden tavoitteena on siirtää vastuu sote-palvelujen järjestämisestä itsehallinnollisille maakunnille, joilla on suorilla vaaleilla valittu valtuusto ja verotusoikeus. Valinnanvapautta voidaan maltillisesti lisätä, mutta se ei saa olla itseisarvo. Tärkeämpää on kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja sekä turvata kansalaisten yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa. Kokonaisvastuu palveluista pitää olla maakunnilla, myös valinnanvapauden maltillisesta toteuttamisesta.

Helppo yhtälö tämä ei ole, sillä tavoitteena on myös kustannusten nousun hillintä, jotta ihmiset pystytään hoitamaan tulevaisuudessakin. Vihreiden sote-malli löytyy osoitteesta: www.vihreat.fi/sote-ohjelma

Jos hallituksen sote-paketti epäilyistä huolimatta menee eduskunnassa niukasti läpi, sen toimeenpano jää seuraavalle hallitukselle. Silloin toivottavasti Vihreät ja maakuntien verotusoikeus ovat molemmat mukana hallitusneuvotteluissa.

Perustan oman kantani sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Vihreitä edustavan Outi Alanko-Kahiluodon alustuspuheenvuoroon ehdokaskoulutuksessa. Hän muistutti, ettei maailma kaadu, vaikka sote kaatuisi. Ihmiset saavat tarvitsemiaan palveluja entiseen tapaan ja uudistustyö jatkuu.

Itsekin näkisin Rauman aluesairaalan edelleen siinä käytössä, mihin se on rakennettu. Voisiko tämä toteutua uudessa sote-mallissa? Se ei ikävä kyllä vielä ole kuin arvattavissa.