Tuula Saarinen: Vammaisten oikeudet tulevassa alueorganisaatiossa

Tuula Saarinen: Vammaisten oikeudet tulevassa alueorganisaatiossa

Yhteen sovitetulla palvelukokonaisuudella on monen vammaisen henkilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta keskeinen merkitys. Niiden toimimattomuus johtaa hyvin helposti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden vaarantumiseen. Vammaisten lasten ja nuorten kohdalla yhteen sovitetut palvelut ovat keskeinen tekijä turvaamassa lasten kasvua ja kehitystä. Vammaisen nuoren kehittymiseen kuuluu myös itsenäistyminen. Huomioitavaa on, että vammaisten ihmisten asumispalveluiden toteutuksessa tarvitaan yksityisiä toimijoita, joista myös pienillä, esimerkiksi järjestötaustaisille toimijoille tulee turvata SOTE- uudistuksessa yhdenvertaiset toimintaedellytykset.