Tuula Saarinen: Kun työhyvinvointia johdetaan hyvin, henkilöstö voi hyvin

Tuula Saarinen: Kun työhyvinvointia johdetaan hyvin, henkilöstö voi hyvin

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla – sitä kehitetään ja pidetään yllä yhdessä. Työyhteisöissä on oleellisen tärkeää ymmärtää työhyvinvoinnin merkitys sekä oppia ennen kaikkea löytämään työstä palkitsevia ja positiivisia asioita niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Työhyvinvointia tulee kehittää itseä, ei työantajaa varten.