Sopimuspalokunnat mukaan valmistelutyöhön

Sopimuspalokunnat mukaan valmistelutyöhön

Kaikissa kunnissa olevat sopimuspalokuntien ylläpitämät paloasemat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, että hätätilanteissa avuntarvitsijat tavoitetaan nopeasti myös haja-asutusalueilla. Koska uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on ”taata yhdenvertaiset palvelut koko Suomessa” ja myös ”Satakunnassa uudistaminen tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti”, ei ole syytä sivuuttaa sopimuspalokuntiin vuosikymmenten aikana kerääntynyttä asiantuntemusta.