Aluehallitukselle tehty esitys saattaa vaarantaa omaishoidon mahdollisuudet Satakunnassa – valmistelussa otettava aikalisä

Aluehallitukselle tehty esitys saattaa vaarantaa omaishoidon mahdollisuudet Satakunnassa – valmistelussa otettava aikalisä

Hyvinvointialueen hallitukselle esitettävä omaishoitoa ja omaishoitajien asemaa koskeva asiakokonaisuus ei sisällä riittävää tarpeiden eikä vaikutusten arviointia. Aluehallitukselle nyt tehty esitys sitoo päättäjien kädet myös tulevien vuosien talousarvioissa hyvinvointialueella. Kuitenkaan mallin tueksi ei esitellä omaishoidon ajantasaisia kustannuksia, kustannusten ennakointia eikä tarveanalyysiä. Päätöksentekijöille ei käy ilmi, miten hyvinvointialueen väestörakenne suhteutuu omaishoidon tarpeeseen ja kustannuksiin tulevaisuudessa.