Parhaillaan päätetään Satakunnan hyvinvointialueen tulevista, vuoden 2023 alusta voimaan tulevista asiakas- ja potilasmaksuista. Lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua on mahdollista alentaa silloin, kun se on kohtuuton asiakkaan taloudelliseen tilanteeseen nähden. Nyt hyvinvointialueella esitetään sairaalamaksujen (mm. hoitopäivämaksut) jättämistä alennusmahdollisuuden ulkopuolelle.

Ulosottokierre alkaa monilla nimenomaan sote-maksuista. Kymmenessä vuodessa ulosottoon päätyneiden sote-maksujen määrä on moninkertaistunut. Vuonna 2020 85 000 suomalaista oli ulosotossa muun muassa sairaalamaksujen vuoksi

Jos pienituloinen työssä käyvä ihminen joutuu äkillisesti sairaalaan muutamaksi viikoksi, ja joutuu vielä sen jälkeen turvautumaan kotisairaalan apuun, ovat tästä koituvat jopa yli tuhannen euron  maksut yhdistettynä mahdollisiin tulonmenetyksiin taloudellinen katastrofi. 

Paljon puhutaan mielenterveys- ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisystä. Halu ennaltaehkäistä on näytettävä myös konkreettisesti. Pitkään sairaalahoitoon joutuvat ovat vakavasti sairaita tai loukkaantuneita, ja jo siitä usein ahdistuneita. Tuhannen euron sairaalalasku, joka ohjataan perintätoimiston perittäväksi, on monelle se viimeinen pisara – ahdistuksen ja masennuksen syventäjä sekä sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen alku. 

Sairaalamaksut eivät lopu maksukattoon, vaan jatkuvat edelleen, vaikkakin alentuneina. Toimeentulotuki tai läheisiltä lainaaminen eivät aina ole vaihtoehtoja maksuista selviytymiseen. 

Sairastuminen voi olla sekä köyhyyden syy että sen seuraus. Sairaalamaksujen jättäminen alennusmahdollisuuden ulkopuolelle lisää satakuntalaisten sairastuneiden pahoinvointia. Vaadimme että hyvinvointialueella yli kymmenen päivän sairaala- tai kotisairaalajaksojen maksut sisällytetään maksujen kohtuullistamis- ja alentamismahdollisuuden piiriin.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion edellyttämästä universaalista sosiaali- ja terveyspolitiikasta aletaan olla Satakunnan hyvinvointialueella esitetyillä toimenpiteillä kaukana. Asia on nyt aluehallituksen päätettävissä.

Laura Pullinen

Irmeli Elomaa

Kaarina Ranne

Tami Sirén

Minka Leino-Holm

Kirjoittajat ovat Satakunnan vihreän aluevaltuustoryhmän jäseniä