Vihreää ryhmää aluevaltuuston Porin yliopistokeskuksella pidetyssä kokouksessa 19.4. edustivat Laura Pullinen, Irmeli Elomaa ja Kaarina Ranne. 

Satakunnan hyvinvointialueen johtajaksi hakeneista loppusuoralle oli valittu Kirsi Varhila, Petteri Lankinen ja Harri Hagman. Aluevaltuutetut saivat perehtyä hakijoiden hakemuksiin, ansioluetteloon ja muuhun materiaaliin kahta tuntia ennen valtuuston kokouksen aloittamista.  Lisäksi Varhila, Hagman ja Lankinen kävivät aamulla vuorotellen esittäytymässä poliittisille ryhmille ja heille oli mahdollista esittää kysymyksiä. Vihreä ryhmä esitti hakijoille kysymyksiä mm. henkilöstöjohtamiseen, sosiaalihuoltoon sekä hyvään ja avoimeen hallintoon liittyen. 

Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan Kirsi Varhilan Satakunnan hyvinvointijohtajaksi selkeällä enemmistöllä äänistä. Varhila siirtyy tehtävään sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön tehtävästä. Vihreä ryhmä eli Laura Pullinen, Irmeli Elomaa ja kokouksessa Julia Liljegreniä sijaistanut Kaarina Ranne äänestivät Varhilan valinnan puolesta. Vihreät painottivat valinnassa Varhilan pitkää kokemusta soteuudistuksen valmistelussa, ammattitaitoa sekä hänen käsityksiään johtajuudesta esimerkiksi henkilöstön osallistamisen osalta. Lisäksi vihreät luottivat hänen kykyynsä painottaa päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välistä luottamusta tekemisen lähtökohtana.

Kokouksessa käsiteltiin myös hyvinvointialueen toimintaa ohjaavaa hallintösääntöä, jossa määritellään mm. toimielimet sekä niiden tehtävät ja toimivalta. Vihreät eivät kannattaneet esitystä lautakuntien roolien ja toimivallan osalta. Valtuustolle esitellyssä mallissa valta oli keskitetty aluehallitukselle ja lautakunnille jäi hyvin epämääräinen rooli ilman taloudellista tai omaa hallinnonalaansa ohjaavaa päätösvaltaa. Kaarina Ranne esitti salissa huolensa siitä, miten esitetty malli kaventaisi demokratiaa ja keskittäisi valtaa. Muut ryhmät jakoivat näitä huolia ja esitys palautettiin valmisteluun.

Lisäksi aluevaltuusto päätti luottamushenkilöiden palkkioista, jotka herättivät sekä ennakkoon että salissa eniten keskustelua. Vihreät aluevaltuutetut äänestivät keskustan esittämien maltillisempien palkkioiden puolesta, jotka olisivat olleet linjassa muiden Satakunnan kokoisten alueiden palkkioiden kanssa. 

”Hyvinvointialueen poliittista toimintaa ei ole suinkaan leimannut avoimuuden tai hyvinvoinnin maksimointi, vaan luottamushenkilötoiminnan maksimointi. Ensin maksimoitiin toimielinten määrä ja koko. Nyt maksimoidaan vielä palkkiot”, totesi vihreän aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Laura Pullinen puheenvuorossaan.

Keskitasoa korkeammat aluehallituksen ja aluevaltuuston puheenjohtajan palkkiot voittivat äänestyksen salissa SDP:n, Kokoomuksen ja KD:n kannattamina.

Ylipäänsä tilanne, jossa valtuutetut päättävät itse omista palkkioista, on erikoinen ja harvinaislaatuinen asetelma. Yleensä kokouspalkkioista tuleville luottamushenkilöille päättävät edellisen kauden luottamushenkilöt, mutta tässä tapauksessa näin ei ole voitu toimia, koska aluevaltuusto aloitti toimintansa vasta maaliskuussa.