Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön jatko on turvattava. Opettajankoulutuksella on paitsi selkeä alueellinen ja valtakunnallinen tarve, myös vahvat historialliset juuret Raumalla.

Alueellisesti Rauman opettajankoulutuslaitoksen lopettaminen heikentäisi koko Satakunnan elinvoimaa sekä uhkaisi lasten ja nuorten oikeutta laadukkaaseen koulutukseen. Satakunta kärsii jo nyt opettajapulasta, etenkin varhaiskasvatuksessa. Raumalla toimii Suomen ainoa yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Pikkunorssi, joka on osa lakkautusuhan alla olevaa yksikköä. Harjoittelupäiväkodin toiminta perustuu tutkimusperustaiseen varhaiskasvatukseen ja sen kehittämiseen. Pikkunorssin toiminnoissa tärkeitä painopisteitä ovat kuvataidekasvatus, taito- ja taideaineet sekä kieliopinnot. OKL:n Rauman kampuksen tulevaisuus onkin varmistettava kaikkien Satakunnan kuntien yhteistyöllä.  

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n ja Suomen Opettajiksi Opiskelevien liiton SOOL ry:n  mukaan Rauman opettajankoulutuksen lakkauttaminen lisäisi myös valtakunnallista opettajapulaa entisestään. Teollisuusliitto yhtyy tähän kritiikkiin lakkauttamisuhan alla olevan Rauman opettajankoulutuslaitoksen monipuolisesti kehitetyn ja perinteissä pitkän käsityökasvatuksen loppumisuhan vuoksi. Teollisuuden alat kärsivät työvoimapulasta perusopetuksen kädentaitojen puutteiden ja ammatillisen koulutuksen tason laskun vuoksi. Tilannetta ei pystytä korjaamaan ilman riittävää monipuoliset kädentaidot omaavien opettajien koulutusta. Myös Satakunnassa on valtava tarve  teollisen alan osaajille. 

On koko maakunnan etu, että Satakunnassa on tarjolla laajasti korkeakoulutusta. Koulutustarjonta on tärkeä vetovoimatekijä uusien satakuntalaisten houkuttelussa, mutta myös tärkeä pitovoimatekijä opiskelemaan suuntaaville. Opiskelijat ja opiskelijakulttuuri kiistatta elävöittävät koko maakuntaa, etenkin kampuskuntia.  

Osaajapulasta kärsivässä maakunnassa ei ole varaa menettää yhtäkään korkeakoulutuksen yksikköä tai koulutuspaikkaa. Samasta syystä Satakunnalla ei ole varaa siihen, että asukkaita tai Satakuntaan muuttamista harkitsevia palvelevat laadukkaat varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelut heikkenisivät työvoimapulan vuoksi.

17.11.2022

Satakunnan Vihreät ry