Satakunnan aluevaltuuston syksyn ensimmäinen kokous pidettiin maanantaina 26.9. Kokouksessa myönnettiin ero vihreälle aluevaltuutetulle  Julia Liljegrenille, joka lähti tehtävästään muuttaessaan Kuopioon. Tämän johdosta ensimmäisenä varavaltuutettuna toiminut Kaarina Ranne valittiin hänen tilalleen aluevaltuutetuksi. Kolmanneksi varavaltuutetuksi nousee porilainen Sanna Grönmark.

– Aluevaltuustossa olen päättäjänä isojen asioiden äärellä. Hyvinvointialueen suunnittelua ja hallintomallin kehittelyä on tehty intensiivisesti monialaissa ja poliiittisissa ryhmissä runsaan kahden vuoden aikana. ”Muotoilu” jatkuu edelleen mm. hallintosäännön hionnan ja toimintastrategian luomisessa. Tammikuussa 2023 pasmat henkilöstöjärjestelyineen pitäisi olla niin selkeitä, ettei yksittäinen hyvinvointialueen asukas ja palveluja käyttävä siirtymää oman palvelunsa laadun suhteen huomaisi. Juuri nyt tässä siirtymävaiheessa aluehallitus ja aluevaltuuston päättäjät ovat paljon vartijoina, toteaa Kaarina Ranne.

Parhaillaan hyvinvointialueella valmistellaan strategiaa toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista (erityisesti vuosille 2023-2025). Aluevaltuusto päättää strategiasta marraskuun kokouksessa, mutta tärkein vaikuttaminen siihen tapahtuu parhaillaan. Satakuntalaisilta asukkailta ja työntekijöiltä on kerätty näkökulmia kevään ja kesän aikana. Heiltä kyselyihin tuli yhteensä 1609 ja eri sidosryhmiltä 198 vastausta. Strategiatyöryhmässä vihreitä edustaa Laura Pullinen.

– Vihreille on tärkeää, että strategiassa ymmärretään vastuullisen toiminnan eri näkökulmat. Hyvinvointialue paitsi tuottaa palveluita kaikille satakuntalaisille, on myös tuhansien ammattilaisten työnantaja. Inhimillisyyden ja yhdenvertaisuuden tulee olla myös strategian keskiössä, unohtamatta vastuusta ilmastosta ja ympäristöstä, listaa Pullinen.

– Jokaisen nykyaikaisen strategian tulisi pohjautua kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteisiin. Myös hyvinvointialueen strategisia tavoitteita tulee asettaa suhteessa näihin, hän jatkaa.  

Marraskuun aluevaltuuston kokouksessa valtuusto päättää ensi vuoden talousarviosta ja tammikuussa lautakunnat pääsevät aloittamaan toimintansa. Vihreä valtuustoryhmä katsoo, että ensi vuonna lautakunnilla on myös talousarviovaltaa. Ilman sitä lautakunnat jäävät ilman merkittävää toimivaltaa oman alansa asioihin.