Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 17.5. jäsenet kuuteen lautakuntaan. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden lautakunnan jäseneksi valittiin vihreiltä Laura Pullinen ja hänen varajäsenekseen Tami Sirén. Aikuisten palveluiden lautakuntaan nimettiin Minka Leino-Holm ja Ikääntyneiden palveluiden lautakuntaan Kaarina Ranne.

Turvallisuus ja varautuminen lautakuntaan sekä Toimitilalautakuntaan Vihreät saivat varapaikat. Turvallisuus ja varautuminen lautakunnan varajäseneksi osoitettiin Sakari Aalto ja Toimitilalautakuntaan Anu Ikonen-Kullberg.

Tarkastuslautakunnan ja aluehallituksen jäsenet valittiin jo aiemmin aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa maaliskuussa. Tarkastuslautakunnassa vihreitä edustaa Tuula Saarinen varajäsenenään Tarmo Thorström. Aluehallituksessa Vihreitä edustaa Irmeli Elomaa ensimmäisen puolikkaan kauden varajäsenenä ja lopun kaudesta varsinaisena jäsenenä.

Vihreiden edustajat tekevät sekä aluevaltuustossa että lautakunnissa töitä inhimillisten, yhdenvertaisten ja ennaltaehkäisevien palveluiden eteen, joiden järjestämisessä vastuullisuus sekä ympäristö. ja ilmastonäkökulmat huomioidaan.