Sote-uudistus on tulossa, ja se mullistaa ainakin terveyden- ja sosiaalihuollon hallinnon, mutta vähemmän selvää on vielä, miten se vaikuttaa käytännön palveluihin. Odotettavissa tuskin on, että pikaisesti lakkautettaisiin nyt toimivia toimipisteitä tai palveluita, vielä vähemmän, että rakennettaisiin mitään suurisuuntaisesti uutta. Kaikki puolueet ovat yhtä mieltä siitä, että laadukkaita ja riittäviä palveluja pitäisi olla saatavilla, ja kohtuuhintaan niin potilaan kuin veronmaksajankin kannalta. Painotuseroja näiden merkityksessä ja käsityksessä siitä, millaisin menettelyin paras tulos saataisiin aikaseksi, on sitten enemmän.

Yksinkertaistaen laskelmia usein näyttää siltä, että keskittäminen tuottaisi tehoa – mutta monesti se on näennäistä. Asiakkaiden siirtymisen kulut saattavat jäädä huomiotta, eikä voida tarkkaan laskea, kuinka suuren lisäedun tuottaa paikallinen, potilaat hyvin tunteva henkilökunta. Tiedetään kuitenkin, että kyse ei ole pienestä asiasta.

Maaseudulla paikallisesti tehtäviä laboratoriotutkimuksia on vähennetty, ja on selvää, että pienet röntgenkuvauspisteet, joihin yleensä on päästy varsin helposti ja nopeasti, ovat uhanalaisia. Seurauksena niiden mahdollisesta lopettamisesta voi olla terveyspalvelujen heikkenemistä muutenkin, matkoja luunmurtumaepäilyjen vuoksi – ja hyvinkin myös toteamatta jääviä murtumia ym. löydöksiä, kun ei haluta lähteä mahdollisesti turhalle matkalle ja ehkä hyvinkin ruuhkaiseen toimipisteeseen. Silloin tehostus voi jäädä näennäiseksi, vaikka se budjettiluvuissa paremmalta näyttäisikin. Riittävän aikainen diagnosointi ja hoito, ennaltaehkäisystä puhumattakaan, tulevat kuitenkin pitemmän päälle edullisemmiksi.

Näistä, samoin kuin pelastustoimen valmiustasosta, päätetään suurelta osin tulevissa aluevaaleissa.

Tami Sirén

terveyskeskuslääkäri, aluevaaliehdokas (vihr)