Aluevaaleissa valittaville valtuustoille siirtyy sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi päätäntävalta myös pelastustoimesta. Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien palvelut ovat ihmisille tärkeitä silloin, kun hätä on suurin. Silti pelastustoimesta on puhuttu aluevaalien alla yllättävän vähän.

Syynä vähäiseen keskusteluun on ehkä se, että pelastuspalvelut on järjestetty alueellisesti jo vuodesta 2004 lähtien. Nyt kuitenkin järjestämisvastuu ja päätösvalta siirtyvät kuntapohjaisilta aluepelastuslautakunnilta hyvinvointialueiden aluevaltuustoille.

Pelastustoimen tuottamista palveluista tunnetuimpia ovat tulipalojen sammuttaminen, pelastustehtävät onnettomuuksissa sekä ensihoidon antaminen äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille ja potilaiden kuljettaminen sairaalaan.

Pelastuslaitokset hoitavat vuosittain Suomessa noin 500 000 ensihoitotehtävää.

Pelastustoimen henkilöstömitoitus ei ole kaikkialla Suomessa riittävä. Vajeen paikkaamisen lisäksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, jotta hädässä olevat ihmiset saavat tulevaisuudessa apua asuinpaikasta riippumatta.

Hyvä esimerkki uudenlaisesta ratkaisusta on Porin alueella kehitetty kombinanssimalli. Eri asiantuntijoiden yhteistyöhön perustuvassa mallissa ensihoitotehtävässä on mukana hoitotasoinen ensihoitaja ja geriatrista osaamista omaava sairaanhoitaja. Tarvittaessa lääkäri on mukana läsnä tai etäyhteydellä. Tämä merkitsee, että ambulanssin tilannutta potilasta ei välttämättä tarvitse toimittaa sairaalaan, vaan ongelmiin vastataan välittömästi ja vältytään turhilta ajoilta.

Pelastustoimen merkitys kasvaa yhteiskunnan haavoittuvuuden lisääntyessä. Esimerkiksi väestön ikääntyminen heikentää yksilöiden toimintamahdollisuuksia hädän hetkellä.

Satakunnassa jo 12 prosenttia asukkaista on yli 75-vuotiaita. On tärkeää, että ihminen saa apua, kun hän on kaikkein haavoittuvaisimmillaan.

Myös ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt työllistävät pelastusalaa.

Pelastuspalvelut ovat kaiken kaikkiaan merkittävä osa turvallista arkea. Siksi pelastuslaitosten toimintakyvystä ja resursseista on pidettävä huolta uusilla hyvinvointialueilla. Toivottavasti tulevat aluevaltuutetut ymmärtävät pelastustoimen merkityksen.

Krista Mikkonen

sisäministeri (vihr.)

Kaarina Ranne

Satasoten johtoryhmän puheenjohtaja, aluevaaliehdokas (vihr.)

Pori