Työikäiset ihmiset ovat suuri, sote-keskusteluista unohdettu porukka. Suurin osa maamme väestöstä (62 % / 2021) on työikäistä. Silti heidän palveluistaan puhutaan vain valitettavan vähän, eikä varsinkaan työikäisten sosiaalipalvelujen kehittämiseen ole panostettu Suomessa juurikaan.

Meidän tulisi puhua enemmän siitä, miten eriarvoisessa asemassa työikäiset ovat riippuen siitä, ovatko he työsuhteessa vai eivät. Työsuhteessa olevilla on käytettävissään työterveyshuolto, joka on useimmiten toimiva palvelu. Työttömänä työnhakijana olevan henkilön hyvinvointi, terveys ja työkyky ovat aivan yhtä tärkeitä, kun työsuhteessa olevan.

Työkyvyn tuen palveluja on kehitetty Satakunnassa, esimerkiksi parantamalla työttömien mahdollisuutta terveyspalveluihin ja monialaiseen tukeen. Tätä tehtyä työtä ei saa unohtaa sote-palveluja uudistettaessa.

Kuntouttava työtoiminta on esimerkiksi kunnan toimipisteessä tai yhdistyksessä tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoitus on edistää tai ylläpitää henkilön työ- ja toimintakykyä. Toiminta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle 2023. Samalla siirtyy myös vastuu sen kehittämisestä. Kuntouttavan työtoiminnan tuloksellisuutta tulee parantaa keksimällä uusia keinoja tukea pitkään työttömänä olleita.

Yksi helposti unohtuva, monelle työikäiselle olennainen palvelu on sosiaalinen kuntoutus. Sosiaalinen kuntoutus on henkilön toimintakykyä, arjenhallintaa ja osallisuutta vahvistavaa toimintaa. Kyseessä on hyvin yksilöllistä toimintaa, joka lähtee täysin ihmisen tarpeista. Se voi olla esimerkiksi ryhmätoimintaa, tukihenkilön tukea, sosiaaliohjaajan yksilötapaamisia, sovittuja käyntejä kohtaamispaikassa, tai melkein mitä vain muuta. Sosiaalinen kuntoutus vaatii myös oman huomionsa työikäisten palveluja mietittäessä.

Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus ovat tärkeässä roolissa monen työikäisen elämässä. Ne ovat mm. kokonaisvaltaista tukea, asiakkaan tukemista asioiden eteenpäin viemisessä ja apua palveluverkossa navigoimiseen heille, jotka tarvitsevat monia eri palveluja. Tarvitsemme enemmän ihmisen lähelle menevää, hänen arkeensa ja todellisuuteensa astuvaa, luovaa ja rohkeaa sosiaalityötä.

Työikäisistä puhuttaessa en voi olla mainitsematta sosiaalista luottoa. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esimerkiksi velkakierteen katkaisemiseksi, kriisitilanteissa tai ulosottovelan takaisinmaksuun. Luotto on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät voi saada lainaa kohtuullisilla ehdoilla muualta. Palvelusta on erittäin hyviä kokemuksia, mutta se on kunnille vapaaehtoista. Hallitus haluaa sosiaalisen luoton lakisääteiseksi palveluksi. Vielä tulisi suunnitella, miten luototus toteutetaan hyvinvointialueilla.

Yhteenvetona: Älkäämme unohtako työikäisiä ja heidän palvelujaan. Muistetaan, että työikäiset tarvitsevat terveyspalveluiden lisäksi laadukkaita, kehittyviä ja vaikuttavia sosiaalipalveluja.

Minka Leino-Holm

sosiaalityöntekijä (YTM), aluevaaliehdokas (Vihr.)