Tulevien alueiden valtuustot päättävät sosiaali- terveys- ja pelastusasioistamme pitkälle tulevaisuuteen. Ne päättävät miten ja missä palvelut järjestetään. 

Olen ollut yleislääkärinä yli 40 vuotta, lähes 100 000 potilaskohtaamista, ja suurin osa teitä pohjois-satakuntalaisia. Alkuvuodet olin terveyskeskuksessa ja sitten yksityisenä ammatinharjoittajana ja lopulta vaikeuksien kautta lääkärikeskusyrittäjänä Kankaanpäässä.

 Olen myös nähnyt läheltä  omaishoitajan arkea ja ahdistusta, nepsylasten vaikeuksia, masennusta ja hoitojonoja, huonokuntoisten vanhusten jonottamista asumispalveluihin ja omaisten  huolta. Olen saanut olla neljän omaisen vierellä heidän lähtönsä hetkellä, ja kokenut hyvän läheiset mukaan ottavan saattohoidon merkityksen.

Kun joka instrumentin ja potilasohjelman, palkat ja kiinteistökulut olen yrityksessäni  maksanut, tiedän mikä terveydenhuollossa maksaa. Nykyään reseptinkirjoituskin maksaa Kanta-rekisterimaksun.  Ohjelmistokulut ovat tulleet suureksi kustannuseräksi, ja kuitenkaan ohjelmat  eivät aina toimi kunnolla. Olen nähnyt kohtalokkaita virheitä, kun perussairaus ei näkynytkään hoitavalle lääkärille. 

Viime vuosikymmenellä on perusterveydenhuollon budjetteja kuntien talousahdingossa kiristetty, vaikka tehtäviä on tullut lisää. Se on johtanut liialliseen työpaineeseen, ennaltaehkäisevän työn jäämiseen toissijaiseksi ja sairauksien ja perhetilanteiden pahenemiseen, kustannusten nousuun erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa. Ja henkilökunnan väsymiseen. Korona-aika on lisää kärjistänyt tilannetta.  Hoitovelka on vielä edessämme.

Kun lapsiperheessä tulee ongelmia, tai vanhempi sairastuu vakavasti tai kuolee, on perheelle ja lapsille annettava  tukea. Se on parasta tulevien vaikeuksien ennaltaehkäisyä. Köyhyys tai sairaus ei saa olla huostaanoton peruste. Potilaan ja sosiaalitoimen asiakkaan kuunteleminen, kuuleminen, siis asiakaslähtöisyys on  tärkeää hyvän palvelun saavuttamiseksi, sitä pidettävä esillä koko ajan. Toimintatapaa voi nyt alueella muuttaa sielläkin missä se ei vielä toimi.

Olen ollut paikallispolitiikassa 20 vuotta. Esteellisyyteni yksityisenä yrittäjänä ja työsidonnaisuuteni on ollut rajoitteena puuttumiseeni mihinkään sote-puolen asioihin. Joitakin ajatuksiani olen saanut eteenpäin, kuten kuntoutusosaston perustaminen palvelutalon yhteyteen, ja sen että vanhusten palvelutalon pitää olla lähellä omaisia.  Mutta varsinaisesti mitään soteasiaa en ole voinut  olla päättämässä, vaikka halua olisi kuinka ollut. 

Nyt olen eläkkeellä ja irtautunut entisestä yrityksestäni, eikä  minulla ole enää esteellisyyksiä tai työtä rajoittamassa. Nyt voin antaa koko panokseni tähän aluevaltuustotyöhön.  Ideoita ja intoa uuteen minulla riittää.  

On tärkeää, että aluevaltuustoon äänestetään sellaisia ihmisiä jotka ymmärtävät mistä päätetään.  Sellaisia valtuutettuja jotka uskaltavat ja osaavat uudistaa toimintatapoja ja rakenteita. Sellaisia päättäjiä jotka eivät sano että näin pitää tehdä koska näin on aina tehty. Ja sellaisia päättäjiä joilla oikeasti on aikaa paneutua asioihin. Potilas, asiakas edellä.

Kun jatkossa säästöpaineet alkavat sotealueella painaa, on tärkeää että valtuustossa on ihmisiä jotka ymmärtävät, mikä säästö on kohtalokasta. Ne palvelut joita usein tarvitaan, on oltava lähellä ja helposti saatavilla, ja myös palokunta ja ambulanssi on on alueella turvattava. 

Näissä vaaleissa on oikeasti hengestä ja terveydestä kysymys. Muista äänestää.

Irmeli Elomaa 

lääkäri, aluevaaliehdokas