Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden toimitilat ovat useissa kunnissa tulleet tai ovat tulossa tiensä päähän, tarvitsevat ainakin päivitystä tai kokonaan uusia ratkaisuja. Suunnitelmia puutteiden tai päivitysten tekemiseksi lienee olemassa, mutta syystä tai toisesta ne ovat jääneet toteuttamatta. Iso osa tiloista on siirtymässä vuoden 2023 aloittavien hyvinvointialueiden ratkaistaviksi. Tässä uudessa tilanteessa omistussuhteet, käyttäjät ja toiminnat ovat myös avoinna.

Toimintojen uudelleen jäsentämiseksi ja järkeistämiseksi tulisikin pohtia, edetäänkö suunnittelussa neliöt vai ihmiset edellä. SK 5.1.2022 -artikkelissa avattiin Rauman kaupungin korjausvelkaa ja nykytilannetta sekä suunnitelmia jättää ratkaisut uudelle hyvinvointialueelle.

Kirjoitus kirvoitti pohtimaan, että kuinka suuri korjausvelka meillä onkaan koko Satakunnan alueella ja kuinka suurella panostuksella olemme valmiita näitä toimitiloja- ja toimipaikkoja saneeraamaan? Kuinka paljon näitä toimitiloja- ja toimipaikkoja tarvitsemme?

Tulevat aluevaalit käynnistävät sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden: Kuinka, miten, missä ja millaisia palveluja kansalaisille on tarjolla. Kyseessä tulee olemaan uusien asioiden ja käytänteiden luominen. Tässä yhteydessä olisikin tärkeää pohtia, minkälaisia terveys- sosiaali- ja hyvinvointikampuksia tai palvelupisteitä alueellamme tarvitaan. Ihannetila olisi, että useimmat palvelut löytyisivät saman katon alta. Ihmisellä saattaa olla tarve sekä sosiaali- että terveyspalveluille.

Tärkeää olisi, että kilpavarustelun sijaan kyettäisiin luopumaan turhista neliöistä ja edetä ihminen edellä. Tulevaisuudessa ihmisten ei tarvitsisi juosta, vaan aluevaaleissa saataisiin aikaiseksi palveluverkko, jossa luodaan yhdenvertainen mahdollisuus palveluihin koko alueellamme. Liikkuvat monialaiset palvelut olisivat mahdollisuus saavuttaa myös haja-asutusalueiden asukkaat. Näin voitaisiin hoitaa ja palvella enemmän vähemmällä ja tarjota palvelut sinne, missä niitä tarvitaan. Kaikki turhiin neliöihin sijoitetut eurot ovat poissa itse hoiva- ja palvelutyön resursseista.

Tulevat vaalit ovat erityiset, koska nyt päätetään hyvin laajasti monista sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden toteuttamisesta, toimitiloista, toimipaikoista sekä tehdään päätöksiä toivottavasti ihminen edellä. Muutosten tekeminen myöhemmin on vaikeampaa. Jokaisen alueen asukkaan olisi hyvä äänestämällä ottaa kantaa alueensa tulevaisuuden suuntaan. Nyt tarvitaan vahvaa ja osaavaa muutosjohtamista sekä rohkeutta nähdä uudenlaisia palvelumalleja ja mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tulisi nähdä myös etähoivan- ja palvelutyön mahdollistaminen teknologian ja digitalisaation avulla. Sote on ihmisten tarpeita, ei neliöitä.

Teija Österlund

aluevaaliehdokas (vihr.), Pori

julkaistu Satakunnan Kansassa 9.1.