Nyt se on varmaa: laki lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärästä tulee voimaan 1.1.2022. Uusi laki määrää, että lastensuojelun sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022–2023, ja 30 lasta vuodesta 2024 alkaen.

Sanoisin, että uuden lain asettamat rajat ovat kompromisseja, maksimimääriä. Lastensuojelun asiakkaat ovat lähtökohtaisesti aina erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria, joiden tilanteet harvoin ovat yksinkertaisia. Nämä lapset ja nuoret ansaitsevat arvostavia kohtaamisia, riittävästi aikaa sekä hyvinvoivia ja osaavia ammattilaisia. Tällä erää on kuitenkin oltava kiitollinen siitä, että lailla ylipäätään määrätään asiassa jotain.

Lastensuojelun sosiaalityö on tarkoin säädeltyä työtä. Lastensuojelulaki säätää sijaishuollossa olevan lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän vastuulle yli 30 erilaista tehtävää. Laissa määrätään lukuisia muitakin sosiaalityöntekijälle kuuluvia vastuita, ja työn arki tuo monenlaista muuta tekemistä. Lastensuojelulain lisäksi työssä tulee tuntea ja osata soveltaa useaa kymmentä muuta lakia.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hän hoitaa hänelle laissa määrätyt tehtävät. Jos asioita jää kiireessä tai tiedonpuutteesta tekemättä, kyseessä voi olla rikos. Lastensuojelussa on aina kyse lapsen hyvinvoinnista ja elämänkulusta, joskus voi lisäksi olla kyse hänen terveydestään tai hengestään.

Uusi laki on vasta alku. Jotta uutta lakia voidaan noudattaa, tarvitaan uusia virkoja ja niihin tekijöitä. Tämä tulee olemaan suuri haaste. Lastensuojelun ammattilaisten työolot ja -ehdot tulee saada työn vaativuutta vastaavalle tasolle.

Huoleni on, että uuden lain rajoihin pyritään suojelun tarpeessa olevien lasten kustannuksella, tietoisesti tai osittain tiedostamattomasti, kun paine rajata asiakasmääriä kasvaa.

Jos lastensuojelun asiakasmäärät halutaan laskusuuntaan, tarvitaan panostuksia lastensuojelua edeltäviin palveluihin. Kun esimerkiksi perhepalveluiden sosiaalityöntekijöillä on kohtuulliset asiakasmäärät ja mahdollisuus tehdä työnsä hyvin, yhä useampi lapsi saa riittävän ajoissa tarvitsemansa avun.

Minka Leino-Holm

sosiaalityöntekijä, YTM

aluevaaliehdokas (vihr.), Porin perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa 11.2.2021