Satasote-valmistelu on jälleen täydessä vauhdissa ja valtakunnan päämajassa Helsingissä valmistellaan kuumeisesti sote-uudistukseen liittyvää lainsäädäntöä. Tarkoituksena on, että ihmiset saavat yhä parempia palveluja yhä helpommin. Samalla tarkoituksena on että sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Yhtäaikaisesti kehitetään siis sekä palveluja, että rakenteita.

Satakunnassa on käynnissä kaksi isoa hanketta sote-uudistukseen liittyen. Palveluiden kehittämiseen keskitytään Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa ja rakenteiden uudistamisesta vastaa Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke. Jako on karkea ja hieman liioiteltu sillä hankkeet tekevät paljon yhdessä ja limittyvät toisiinsa monelta osin. Pääsin perehtymään näihin molempiin isoihin kokonaisuuksiin vähän tarkemmin Satasoten johtoryhmän kokouksessa. Satakunnassa on selkeä tahtotila, että täällä uudistaminen etenee, kävi valtakunnallisesti sote-uudistukselle miten tahansa.

Sote-palveluiden kehittäminen Satakunnassa

Tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen hankejohtajana toimii Anna Jaatinen. Hankkeen avainasioina on osallisuuden mahdollistaminen, rakenteiden kehittäminen, rahoitusmallin uudistaminen sekä palveluiden kehittäminen ja niiden yhteensovittaminen palveluketjuiksi. Hankkeen tavoitteena on yhä paremmat palvelut kaikille. Tarkoituksena on myös painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön. Tavoitteiden toteutuessa voidaan saavuttaa kustannusten kasvun taittumista. Hankejohtaja Anna Jaatinen korostaa, kuinka tärkeää on pitää mielessä, ketä varten ja kenen kanssa työtä tehdään.

Tarkoituksena on, että tuetaan ja ohjataan toimijoita kuten kuntia, huomioiden että kullakin on oma päätäntävalta. Kunnissa ollaan asioiden suhteen eri vaiheissa, osa on vasta alkutekijöissä ja osalla on jo pitkällä olevia suunnitelmia. Tästä huolimatta hankejohtajilla on selkeänä tehtävänä viedä asioita kohti yhteisiä tavoitteita.

Hankkeessa on neljä pääteemaa: Monialainen tiimityö, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, oma hyvinvointi –osio sekä kotiin annettavien palveluiden kehittäminen. Hankejohtaja Anna Jaatinen toivoo, että Satakunnassa kiinnitettäisiin vielä lisäksi huomiota sosiaalipuolen esiin nostamiseen ja vahvistamiseen sekä suun terveydenhuollon kehittämiseen. Olen havainnut että sote-työn kehittämiseksi tarvitaan vielä paljon ymmärrystä toisen työstä, toimintatavoista ja siitä, miten asiat etenevät kussakin yksikössä. Kun näitä prosesseja avataan, voidaan nähdä mitä yhteistä niissä on ja missä kohdissa voitaisiin tehdä yhdessä. Kokemukseni mukaan tarvitaan lisää ymmärrystä toisen osaamisesta ja vahvuuksista. Yhteinen pohdinta ja keskustelu ovat avainasemassa.

Sote-rakenteiden kehittäminen Satakunnassa

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta vetää hankejohtaja Anneli Lehtimäki. Hankkeella on pitkä lista tavoitteita, mm. palveluiden, rakenteiden, johtamisen, digipalveluiden, yhteistyön sekä osaamisen kehittäminen.

Hankkeessa on kolme osa-aluetta, jotka koostuvat useista osahankkeista. Ensimmäinen osa-alue koskee vapaaehtoista alueellista valmistelua, johon liittyy esimerkiksi maakunnallisten palveluiden järjestämisen ja tuottamisen mallin valmistelua, sote-palveluiden ja kuntien välisen yhteistyön tekemisen tapojen kehittämistä ja alueiden välisen yhteistyön edistämistä. Vapaaehtoisen alueellisen valmistelutyön aloittaminen jo nyt, ennen lainsäädännön hyväksymistä lienee viisautta. Valmistelun aloittaminen voi käytännössä tarkoittaa esimerkiksi tiedonkeruuta tai nykytilakartoituksia. Toinen osa-alue koskee johtamista ja ohjauksen kehittämistä. Hankkeen kolmas osa-alue liittyy toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digiratkaisujen avulla.

Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishankkeessa on seuraavaksi tarkoituksena tarkentaa eri osahankkeiden sisältöjä ja prioriteetteja. Tämän lisäksi suunnitelmana on vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä, joka onkin tunnetusti edellytys kehittämistyön etenemiselle. Tulee myös selkeyttää hankkeiden yhteistoimintaa, aloittaa tärkeää valmistelutyötä sekä luoda kuvaa yhteisestä Satakunnan hyvinvointialueesta.

Uudistus käytännössä

Käytännössä uudistuksen eteneminen on jo nähtävissä monin paikoin: Koti TV -kokeilu on saatavilla kaikille satakuntalaisille, valtakunnallisestikin kiinnostusta herättänyt Combilanssi on toiminnassa, Omaolo-palvelunhyvinvointitarkastus on tulossa käyttöön tänä vuonna ja RAI-arviointivälineen hankkimisesta kaikkialle Satakuntaan on tehty päätökset. Uudistuksen eteenpäin viemiseksi tehdään lukuisia työtunteja päivittäin eri puolilla maakuntaa.

Kerro ajatuksesi!

Kuten tämän tekstin pituudesta, leveydestä ja laajuudesta tulee ilmi, meneillään on tällä hetkellä paljon kaikenlaista. Tekeminen on taas lähtenyt käyntiin ja uutta tietoa tulee kokoajan. Keväällä 2021 Satasote johtoryhmä kokoontuu tällä tietoa kerran kuukaudessa, ja maakunnallinen valmistelu etenee kovaa vauhtia.

Satakunnan Vihreät on loppuvuodesta 2020 alkaen valmistellut esitystä siitä, mitkä ovat tässä uudistuksessa satakuntalaisille vihreille tärkeimpiä asioita. Tämäkin valmistelu etenee, vaikkakin hiljalleen. Jos asia kiinnostaa, liity mukaan ideoimaan! Lisätietoa saat Satakunnan Vihreiden Juulilta.

Minuun voit aina olla yhteydessä, mikäli haluat vaihtaa ajatuksia sote-teemoista, otan ilolla erilaisia näkökulmia vastaan ja lähden keskusteluun tästä tärkeästä asiasta!

Minka Leino-Holm

minka.leinoholm@gmail.com

Kirjoittaja on satakuntalainen sosiaalityöntekijä ja Satakunnan Vihreiden edustaja Satasote johtoryhmässä.