Pienituloiset ovat nyt entistä ahtaammalla elinkustannusten nousun ja laajojen sosiaaliturvaleikkausten vuoksi. Pienillä tuloilla on vaikea säästää arjen kuluista. Yksi pienituloisten taloudellista ahdinkoa pahentava kulu voi olla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. 

 

Vuonna 2020 85 000 suomalaisen sote-maksut olivat ulosotossa – määrä vastaa Porin asukaslukua. Ulosottoon saapuvista laskuista sote-maksujen osuus on vuosikymmenessä yli kaksinkertaistunut. Vuonna 2020 ulosottojen osuus oli jo 23 prosenttia kaikista sote-maksuista (Miettinen 30.6.2021.) Ulosottoon menneet sairaala- ja lääkärimaksut saattavat muodostua esteeksi vähävaraisen asiakkaan terveydenhuoltoon hakeutumiselle. Luottotietojen menetys johtaa ongelmien kierteeseen ja syrjaytymiseen. Työssäkäyville työterveydenhuolto on yleensä maksutonta, muut, erityisesti iäkkäät ihmisetmaksavat lääkäri- ja lääkekuluja pienistä tuloistaan – tämä on räikeä epäkohta. 

 

Tutkimusten mukaan useampi kuin joka kymmenes ikäihminen jättää menemättä lääkäriin taloudellisten syiden vuoksi. Joka viides suomalainen on säästänyt taloudellisista syistä lääkkeistä, hoidosta ja lääkäripalveluista. Ei voi olla niin, ettei ihmisillä ole pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin maksujen vuoksi.

 

Satakunnan hyvinvointialueella asiakasmaksujen ulosottoja oli viime vuonna yli 21 000. 

 

Asiakasmaksujen ulosotot voivat johtaa velkaantumiseen ja luottotietojen menettämiseen. Korkeat asiakasmaksut voivat myös muodostaa pienituloisille esteen hoitoon hakeutumisessa ja palveluiden käytössä. THL:n kyselyssä noin 42 prosenttia Satakunnan hyvinvointialueella asuva kertoi korkeiden asiakasmaksujen haitanneen hoidon saantia terveyspalveluissa, koko maan keskiarvon ollessa 34 prosenttia. Yli 75-vuotiailla naispuolisilla vastaajilla Satakunnassa luku oli jopa yli 50 prosenttia. 

 

Ongelmia on myös sosiaalipalveluissa. Samassa kyselyssä yli 56 prosenttia satakuntalaisista vastaajista kertoi korkeiden asiakasmaksujen haitanneen sosiaalipalveluiden saantia, kun koko maan keskiarvo oli 46,5 prosenttia. Yli 75-vuotiailla naisilla Satakunnan hyvinvointialueella luku oli jopa yli 77 prosenttia vastaajista. 

 

Oikeutta terveyteen ja hyvinvointiin on edistettävä asiakasmaksujen huojennuksilla ja perimättä jättämisellä. 

 

Jotta yhdenvertainen oikeus palveluihin voisi toteutua, Satakunnan hyvinvointialueen tulisi tehostaa asiakasmaksujen huojentamista ja perimättä jättämistä sekä informoida asiakkaan oikeudesta siihen aiempaa selvemmin.Lisäksi tulisi pyrkiä kohtuullistamaan asiakasmaksuja neuvottelmalla maksutilanteesta asiakkaan kanssa. Edelleen pitäisi tehdä harkintaa kokonaan maksuttomista palveluista. 

 

Muutoin vaarana on, että korotetut asiakasmaksut johtavat Satakunnassa entisestään ulosottojen lisääntymiseen. Ja tällöin riskinä on, että sosioekonomiset terveyserot ja erot myös palveluiden käytössä kasvavat edelleen. 

 

Yhdenvertainen oikeus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ei  siis nykyisellään toteudu Senhän piti olla sote-uudistuksen keskeinen tavoite.

Kaarina Ranne piti yllä olevan puheen vihreän ryhmän puolesta aluevaltuuston kokouksessa 5.2.