Vihreiden puoluevaltuustoon valittiin Vihreiden viikonlopun puoluekokouksessa Seinäjoella porilainen varavaltuutettu Minna-Liisa Salonsaari, Porin seudun Vihreiden puheenjohtaja Jari J. Marjanen sekä varajäseneksi ulvilalainen Sakari Aalto.

Puoluevaltuusto on Vihreiden ylin päättävä elin puoluekokousten välillä. Se päättää esimerkiksi periaatteellisista ja ohjelmallisista kannanotoista sekä poliittisista linjauksista puoluekokousten välillä.

Satakunnan Vihreiden puheenjohtaja Jarkko Santala valittiin puoluehallitukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Puoluekokouksessa käsiteltiin myös satakuntalaisten vihreiden ja yhdistysten tekemiä puoluekokousaloitteita. Rauman Vihreiden puheenjohtajana toimiva Tommi Nummelin laittoi alulle aloitteen, joka esitti nelipäiväisen työviikon laajamittaista kokeilua, ja aloite hyväksyttiin puoluekokouksessa.

Lisäksi kannatusta sai Rauman Vihreiden, Porin seudun Vihreiden ja Satakunnan Vihreiden aloite henkilöjunaliikenteen käynnistämisen edistämisestä Rauma-Kokemäki välillä:

”Raideliikenne on vähäpäästöisin ja ympäristöystävällisin tapa tehdä pitkät matkat, minkä vuoksi sen kehittäminen on välttämätöntä liikenteen päästöjä vähentäessä. Tampereen ja Turun suuntaan on kehitetty miljardiluokan investointeja vaativia nk. tunnin junia. Yhteyksillä ei ole arvioitu olevan valtaisia vaikutuksia junien kulkutapaosuuden kasvuun, ja niitä ajetaan raideliikenteen kilpailukyvyn ylläpitämisen vuoksi.

Kustannustehokkain tapa kulkutapaosuuden kasvattamiseen olisi kuitenkin hyödyntää jo olemassa olevia rataosuuksia nykyistä tehokkaammin. Erityisen tärkeää tämä on siellä, missä matkustajapotentiaalia olisi, mutta liikenneyhteyksiä ei. Satakuntalaisina haluamme nostaa esille Porin ja Rauman seutujen laiminlyönnin raideinvestointisuunnitelmia laadittaessa.
Raumalle johtaa sähköistetty rata Kokemäeltä, Tampereen–Porin –radan varrelta. Vuoteen 1988 asti välillä oli yhteys, josta pääsi kätevästi vaihtamaan taajamajunaan(dieselmoottorijunaan)Porin tai varsinkin Tampereen suuntaan. Nytkin kysyntää olisi valtavasti — raideliikenteen konsulttiyhtiö Proxionin mukaan jopa 160 tuhatta matkaa vuodessa — mutta yhteyttä ei ole saatu radanvarren kuntien yhteisistä pyrkimyksistä huolimatta. Seisakkeiden ja muun infrastruktuurin investointitarpeiksi Traficom on arvioinut vähäiset 1,4 miljoonaa euroa.
Toinen kehittämistä vaativa kohde olisi Porista koilliseen, Kankaanpään ja Niinisalon suuntaan. Matkustajaliikenteen kannalta vaikutukset eivät toistaiseksi olisi erityisen merkittävät, mutta asiaa voidaan lähestyä huoltovarmuuden kannalta. Porissa on satama ja Niinisalossa toinen Satakunnan kahdesta varuskunnasta. Koska maakunnassa on myös paljon energiainfrastruktuuria, on varsin mahdollista, että se on kiinnostava niin NATOn kuin sotilaallista uhkaa aiheuttavien toimijoiden kannalta. Siksi rata olisikin syytä kunnostaa jo varuskunnan huoltoyhteyksien kannalta, mutta myös mahdolliset tulevat henkilöliikennetarpeet huomioon ottaen.
Toivommekin, että Vihreät ottaisi puolueena kantaa näiden raideosuuksien avaamisen ja kunnostamisen puolesta. Hankkeet eivät ole edenneet riittävästi paikallisin voimin, ja kansallisen tason tuki olisi tarpeen. Raideliikenteelle myönteisinä ja tulevaisuuteen katsovana väkenä olemme oikea joukko tuomaan aihetta esiin. Puolueena meidän olisi hyvä myös kohdentaa katsettamme kolmen suuren kaupungin tai kaupunkiseudun ulkopuolelle.”