Koronavirus on muuttanut elämää kaikkialla. Poikkeusolosuhteissa meidän on tuettava elinkeinoja pääsemään yli akuutin kriisin ja samalla ohjattava taloutta entistäkin päättäväisemmin ympäristölle ja ihmiselle kestävään suuntaan. Tähän tarvitsemme vahvaa ja yhtenäistä Euroopan unionia. 

Koronaviruksen torjunta on yhteinen haaste, johon meidän on yhdessä pystyttävä vastaamaan. Eurooppalainen reilu muutos on entistäkin tärkeämpi tavoite, paitsi ilmastokriisin ratkaisemiseksi myös kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi koronan jälkeisenä aikana. Kriisistä on otettava opiksi ja rakennettava kestävämpää yhteiskuntaa.

EU elvyttää talouttaan kriisin jälkeen siten, että toimet ovat linjassa EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja ilmastonsuojelun kanssa. EU on jo nyt suunnannut budjettirahoitusta, kuten alue- ja kehitysrahaa, uudestaan ja osoittanut 37 miljardia euroa koronatoimiin. 

Euroopan rahastoilla on Satakunnassa useiden vuosien ajan tuettu esimerkiksi nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja teollisuuden uusiutumista painopisteinä meri- ja teknologiateollisuus. EU:n rahoituksella ja ilmastoinvestoinneilla luodaan uutta työtä Satakuntaan sekä vähennetään eriarvoisuutta myös jatkossa. 

Tarvitsemme yhteisiä eurooppalaisia päätöksiä, jotta selviämme tästä kriisistä yhdessä. Kansainvälinen yhteisö on meille korvaamaton tuki, jolla voimme lisätä kuntien elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. 

Lauantaina 9.5 vietetään Eurooppa-päivää. Liputetaan siis yhteistyön ja kestävän tulevaisuuden puolesta!

Ville Niinistö

Europarlamentaarikko

Juuli Ojansuu

Satakunnan Vihreiden toiminnanjohtaja

Vihreiden Naisten hallituksen jäsen