Satakunnan Vihreät ry:n piirihallitus nimitti loput neljä eduskuntavaaliehdokasta kokouksessaan 5.1 Porissa. Jo nimettyjen kymmenen ehdokkaan lisäksi Vihreät nimittivät ehdolle neljä ehdokasta. He ovat:

Tiina Kudjoi, 55, varavaltuutettu, tapahtumakoordinaattori, Pori

Teija Österlund, 51, lehtori, opinto-ohjaaja, Pori

Tarmo Thorström,35, luokanopettaja, taiteilija, Rauma

Henry Merimaa, 69, varavaltuutettu, viestinnän lehtori (eläk.), Pori  

Muut kymmenen nimettyä ehdokasta ovat:
Anne Liinamaa, Laura Pullinen, Pasi Alonen, Sakari Aalto, Marianna Hanni, Susanne Ekroth, Sini Solala, Henry Flinkman, Minna Haavisto ja Tami Siren.

 

Satakunnan Vihreiden kärkiteemat eduskuntavaaleihin 2019

Satakunnan Vihreät ehdokkaat ovat sitoutuneet antamaan panoksensa yhteisen Satakunnan kehittämiseksi lähtemällä ehdolle tuleviin eduskuntavaaleihin kattavalla neljäntoista ehdokkaan listalla. Piirin tavoite on saada läpi historian ensimmäinen vihreä kansanedustaja Satakunnan vaalipiiristä

Tärkeimmät teemat, joita Vihreät haluavat olla edistämässä Satakunnassa liittyvät koulutuksen turvaamiseen, maakunnan tavoitettavuuden parantamiseen raideliikenteen avulla sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan erityisesti teollisuuden vähäpäästöisyyden kehittämisen ja hiilinielujen säilytyksen näkökulmasta. Satakunnan Vihreiden kolme teemaa ovat olennaisia maakunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi.

Ilmastonmuutoksen torjunta on myös satakuntalaisten tehtävä. Satakunnassa on jatkossa pidettävä entistä paremmin huolta metsistämme, soistamme ja vesistöistämme, jotta päästökokonaisuutta saadaan hillittyä kasvavien hiilinielujen avulla. Monimuotoinen luonto lisää ympäristön kantokykyä ja toimii puskurina ilmastonmuutokselle. Tämän lisäksi Satakunnan vahvaa teollisuutta tulee jatkossa kannustaa kehittymään entistä vähäpäästöisempään suuntaan.

Koulutuksessa erityisesti 2. asteen ammatillisen koulutuksen leikkausten paikkaaminen sekä korkeakoulutuksen aloituspaikkojen säilyminen ovat kynnyskysymyksiä maakunnallisen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä. Ilman riittäviä resursseja näivetämme suomalaisen laadukkaan koulutusjärjestelmän ja sitoutuneiden opettajien työolosuhteet.

Toisen asteen koulutuksen on oltava siedettävien etäisyyksien päässä. Opiskelun on keskityttävä työpaikalla oppimisen lisäksi runsaaseen ja päivittäiseen lähiopetukseen koulutuksen järjestäjän tiloissa. Opettajien ja opetustuntiresurssien määrän täytyy olla riittävällä tasolla, jotta koulutus säilyy yksilöllisenä ja laadukkaana.

Korkeakoulujen aloituspaikkamäärät tulee turvata vähintään nykyisellä tasolla. Opintopolkujen on oltava avoimia korkeakoulutukseen niin ylioppilaille, ammattiin valmistuneille kuin osaamistaan täydentäville jatko-opiskelijoille. Maakunta tarvitsee vahvat yliopistojen toimipisteet, sekä valtakunnallisesti menestyvän oman ammattikorkeakoulun.

Maakunnan tavoitettavuutta on parannettava tulevaisuudessa raideliikenteen kehittämisen kautta. Satakunnalle oleellisia raidehankkeita ovat henkilöjunaliikenteen vahvistaminen Pori-Tampere välillä, henkilöliikenteen avaaminen Rauma-Kokemäki välille, Haapamäen radan avaaminen liikenteelle välillä Pori-Parkano, sekä Pori-Rauma-Turku junaliikenteen suunnittelun aloittaminen.  Raideliikenteen kehittämisellä parannetaan maakunnan tavoitettavuutta, sekä taklataan ilmastonmuutosta. Satakuntaan tulee olla jatkossa helppo päästä, sekä lähteä pois.