Satakunnan Vihreiden tavoitteena on toimivat ja kaikille saatavissa olevat sosiaali- ja terveyspalvelut. Niiden perustana on julkisin varoin luotu järjestelmä. Siihen sisältyy myös yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin palvelutuotantoa. Näiden palveluiden tulee olla sekä laadultaan että kustannustasoltaan yhdenvertaisia.

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tarjota asiakaslähtöisellä periaatteella käyttäen hyväksi   moniammatillisten tiimien asiantuntemusta. Viranomaispäätökset on voitava tehdä välittömissä palvelutilanteissa. Saavutettavuutta lisätään ottamalla käyttöön digitaalisia ja liikkuvia menetelmiä.

Satakunnan Vihreät haluaa vahvistaa hyvinvointiyhteiskunnan periaatetta huolehtia kaikkein heikoimmista. Palvelujen tulee olla oikea-aikaisia, kohdennettuja ja ennaltaehkäiseviä.

Satakunnan Vihreät esittää maakuntaan perustettavaksi monitieteistä sote-tutkimusyksikköä. Sen tehtävänä on soveltaa tutkittua tietoa käytännön ratkaisujen tuottamiseksi. Tutkimusyksikkö toimii maakunnassa tuotettavien palvelujen laadun ja määrän arvioitsijana ja kehittäjänä.

 

Satakunnan vihreät

(Maakuntavaalityöryhmä)