Teija Österlund, Satakunnan Vihreät Naiset puheenjohtaja
Mettiäisentie 6, 28200 Pori
p. 0400 688842
e-mail: teija.osterlund@sataedu.fi

Jokaisella on oikeus tasa-arvoiseen työelämään

#MeToo-kampanjan miesten syyttelyn ”jäävuorenhuippuun” toisenlaista näkökulmaa. Älykäs johtaminen -teoksen kirjoittaneen filosofian tohtori Pentti Sydänmaanlakan näkemysksen mukaan: ”Jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään johtamiseen. Vielä tänäkin päivänä johtaminen perustuu usein vanhaan teollisen ajan käskyttämiseen perustuvaan johtamismalliin, jossa työntekijöitä pidettiin alaisina tai jopa alamaisina.”
Tällöin elimme hyvin erilaisessa työkulttuurissa, jossa työtekijöiden asema työyhteisössä oli hyvin epätasa-arvoinen. Paljon on kehittynyt näistä ajoista, mutta tekemistä on vielä. #Metoo-kampanjan herättämä keskustelu seksuaalisesta häirinnästä toi julki yhteiskunnan yhä olemassaolevat sukupuolittuneet rakenteet.
Älykkäässä ja nykyaikaisessa avoimessa organisaatiossa yhteisön jäsenet ovat tasa-arvoisia taustasta ja ominaisuuksista riippumatta. Nykypäivänä johtaja yhteisöineen kohtaa entistä useammin kulttuuriälykkyyden vaatimuksen. Työyhteisö koostuu hyvin erilaisista ihmisistä. Erilaisuuden arvostaminen ja sen hyödyntäminen on haaste, jonka ihmiset työpaikallaan kohtaavat. Parhaimmillaan erilaisuus nähdään innovatiivisuuden ja luovuuden lähteenä.
Lähtökohtaisesti avoimessa ja syrjimättömässä työyhteisössä olemme tasa-arvoisia sukupuolesta, iästä tai etnisestä taustastamme riippumatta. Niin työnhaussa, rekrytointivalinnoissa kuin koko yhteiskunnassa vastakkainasettelun aika alkaa olla ohi. Jokaiselle tulee taata oikeus elää seksuaalisesta häirinnästä sekä työpaikkahäirinnästä vapaassa yhteisössä.
Ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pentti Sydänmaanlakka nostaakin teoksissaan yhdeksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen. Johtajalta vaaditaan esimerkillistä käyttäytymistä ja tunneälyä, hänen pitää pystyä välittämään organisaatiolleen innostusta, jotta hän saisi työyhteisönsä innostumaan ja jaksamaan työssään. Esimiesten ja johtoportaan toiminta vaikuttaa koko työyhteisön toimintaan ja toimintakulttuuriin – myös häirinnästä puhuttaessa.
Kiireinen ja stressaava työelämä vaatii hyvän ja tasa-arvoisen sekä syrjimättömän työyhteisön voimavarakseen. #Metoo-kampaja nostaa esiin epäkohtia, jotka meidän tulee nykyaikaisina toimijoina kitkeä pois kaikista toiminnoistamme.