Satakunnan vihreät haluaa luoda maakuntahallintoa, joka ymmärtää luonnon arvon. Hyvinvoiva ympäristö parantaa kaikkien elämänlaatua. Siksi päätöksiä tehtäessä luonto on aina otettava huomioon. Ympäristön kunnioittaminen on tärkeää myös maakunnan elinkeinoelämän menestykselle.

Vihreiden valtakunnallisena tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta, jossa on siirrytty uusiutuvan energian käyttöön. Tätä kohti kuljetaan myös Satakunnassa. Ydinvoimaa ei ole enää syytä lisätä, vaan hajauttaa ja monipuolistaa energiantuotantoa.

Turhaa kulutusta ja jätteiden määrää on vähennettävä kiertotalouden keinoin, muun muassa jalostamalla paikallisen teollisuuden sivuvirtoja. Kun kierrätämme ravinteita, emme rehevöitä Satakunnan jokia, järviä ja yhteistä mertamme. Ympäristön kemikalisoitumista ja pohjavesien pilaantumista on järjestelmällisesti torjuttava.

Metsien hyödyntämiseen ja monikäyttöön tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja, jotta vanhentuneista ja haitallisiksi osoittautuneista toimintatavoista päästään eroon. Vihreä politiikka suojelee luonnon monimuotoisuutta. Siihen kuuluvat myös vanhat metsät ja suot. Päätöksenteossa luonnon pitää olla yhdenvertainen taloudellisten arvojen kanssa.

 

Satakunnan vihreät

(Maakuntavaalityöryhmä)