”Tinder-häirikkö riivaa Porissa”, ”Mies piti naista väkisin asunnollaan ja kielsi yhteydenpidon muihin.” Nämäkin otsikot löytyivät paikallislehtemme ja valtakunnan tason mediasta viime vuonna. Pandemia muutti yhteiskuntaamme, siirsi elämisen seinien sisäpuolelle myös Satakunnassa. Lähisuhdeväkivalta on kasvussa, samoin päihteiden käyttö.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, perheenjäsen tai muu läheinen ihminen. Väkivalta voi olla henkistä tai fyysistä, usein molempia. Kyse on väkivallasta, joka tapahtuu kodeissa, usein salassa ja suljettujen ovien takana. Valtaosassa tapauksia lähisuhdeväkivaltaa kokee nainen.

Kunnille on annettu jo vuonna 2008 suositukset lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön järjestämisestä alueellisesti. Tästä huolimatta suosituksen mukaiset rakenteet ja toimintamalli puuttuvat edelleen monista kunnista.

Kunnat vastaavat lähisuhdeväkivallan ehkäisystä, ja kuntien vastuulla on myös tarvittavien palvelujen järjestäminen väkivallan kokijoille, tekijöille ja väkivallalle altistuneille lapsille. Kuntien tulisi ottaa esimerkiksi käyttöön ”24/7- auttava puhelin”, jossa voi luottamuksellisesti ja nimettömänä kysyä neuvoa perheenjäseniin kohdistuvasta väkivallasta. Lisäksi tulisi löytyä matalan kynnyksen tukikeskus väkivallan uhreille, jossa uhrin tulee saada yhdestä ja samasta paikasta erityistukea tilanteeseensa. Satakunnankin alueelta näitä palveluja löytyy, mutta niistä tiedottaminen on vähäistä. Kuntalaisten tietoisuutta palveluista on myös lisättävä.

Toimintamalli tarvitsee tuekseen myös pysyvät rakenteet. Suositusten mukaan jokaisessa kunnassa tulisi olla väkivallan ehkäisytyön yhteistyöryhmä sekä koordinaattori, joka huolehtii poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn toimivuudesta. Koordinaattori vastaa myös palveluiden riittävyyden ja saatavuuden seurantatiedon kokoamisesta.

Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy sote-uudistuksen yhteydessä maakunnille, mutta kuntien tehtäväksi jää edelleen edistää kuntalaistensa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Sosiaali- ja terveystoimen lisäksi väkivaltaan puuttuminen kuuluu kunnissa myös muille hallinnonaloille. Juuri nyt olisikin oikea hetki juurruttaa jo luodut palvelupolut osaksi kunnan hyvinvointipalveluja.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään jälleen maaliskuussa (8.3.). Toivotaan sen lisäävän tarkoituksensa mukaisesti naisten kunnioitusta ja huomioimista ja siten vähentäen naisten kokemaa väkivallan uhkaa edes hetkellisesti.

Irmeli Elomaa
kuntavaaliehdokas, Kankaanpää

Krista Virtanen-Olejniczak
kuntavaaliehdokas, Pori

Teija Österlund
kuntavaaliehdokas, Pori