Vihreät hakee toiminnanjohtajaa Satakunnan vaalipiiriin

Vihreät on poliittinen liike, joka tekee työtä sen hyväksi, että tuleville sukupolville jäisi elinkelpoinen maapallo. Taistelemme tasa-arvoisen, turvallisen ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden puolesta. Annamme äänen niille, joiden ääni ei muuten kuulu: luonnolle, tuleville sukupolville, heikommassa asemassa oleville.

Nyt Vihreät hakee Satakunnan vaalipiiriin järjestötoimintaa tuntevaa ja oma-aloitteista toiminnanjohtajaa, jonka tehtävänä on:

 • vaalikampanjoiden organisointi ja toteutus
 • tapahtumien ja tilaisuuksien järjestely
 • monipuolinen viestintä: sisäinen viestintä, mediayhteistyö ja sosiaalinen media
 • järjestön hallinto ja talous, lukuun ottamatta kirjanpitoa
 • alueen vihreän toiminnan tukeminen ja kehittäminen
 • toiminnan ja talouden suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen
 • sidosryhmäyhteistyö
 • piirihallituksen ja -yhdistyksen kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano

  Hakijalta edellytetään itsenäistä ja positiivista työotetta, hyviä toimisto-ohjelmien käyttötaitoja sekä viestintätaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Työ edellyttää valmiutta joustaviin työaikoihin sekä ilta- ja viikonlopputöihin. Tehtävässä tarvitaan myös hyviä ihmissuhdetaitoja, innostavaa yhteistyöasennetta ja paineensietokykyä. Vihreän arvomaailman tuntemus ja kampanjointikokemus on eduksi.Tarjoamme monipuolisen työn, johon voi itse paljon vaikuttaa, ja jossa pääsee kehittymään. Vihreillä saat näköalapaikkoja politiikkaan ja vaalityöhön, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tilaisuuden olla muuttamassa Suomea ja Eurooppaa vihreämmäksi. Tervetuloa mukaan!

  Työ on vakituinen ja alkaa mahdollisimman pian. Työaika on 25 tuntia viikossa ja palkka 1780,90 €/kk. Työajasta ja palkasta on mahdollista neuvotella myöhemmin. Työn sijainti on työnantajan kanssa sovittava paikka Satakunnan vaalipiirin alueella. Tehtävään sisältyy matkustamista, ja ajokortti sekä auto ovat eduksi. Työnantajana toimii Vihreä liitto r.p.

  Lähetä hakemuksesi viimeistään ke 28.8.2019 klo 12.00 osoitteeseen hakemus@vihreat.fi (otsikko Hakemus: Satakunnan toiminnanjohtaja). Haastattelut järjestetään viikolla 36 etäyhteydellä.

  Lisätietoja tehtävästä antaa järjestöpäällikkö Emma Kolu, puh. 050 4670 739, ma 19.8. klo 11-13 tai ti 27.8. klo 14-16.