Kulttuuri on tärkeää. Se luo taustan koko inhimilliselle toiminnalle. Yksilöiden ja yhteisöjen identiteetit saavat muotonsa ja vahvuutensa kulttuurin kautta. Se antaa ilmaisulle kielen ja voiman. Taide ja kulttuuri elävät vuorovaikutuksesta. Henkilökohtainen ja julkinen kohtaavat taiteessa.

Taide on yhteiskunnassa se kriittinen alue, joka rohkaisee yhteiskunnalliseen uudelleennäkemiseen ja -rakentamiseen. Taiteella on tehtävä rohkaista ihmisiä osallistumaan ja ilmaisemaan itseään. Kulttuuri välittää meille käsityksiä menneestä ja merkityksellistää uusia ilmiöitä.

Kulttuurin yhteiskunnallinen tukeminen onkin nyt ensiarvoisen tärkeää. Se edesauttaa yhteisöjen hyvinvointia ja kehitystä. Se luo viihtyisyyttä ja virkeyttä yhteisöönsä. Kaupunkien ja kuntien riittävä panostaminen kulttuuriin vahvistaa alueen kehitystä ja kiinnostusta siihen. Kulttuurin rahoitusosuus on nostettava yhteen prosenttiin. Nostolla edistetään taiteen ja kulttuurin elinvoimaa ja vapautta.

Taide syntyy taiteilijan työstä. Taiteilijan toimeentulo on ammattikuntien alhaisimpia. Taiteilijoiden työvalinnat palkkatyön, yrittäjyyden ja apurahojen välillä ovat vaikeaselkoisia, koska sosiaaliturvan näkökulmasta työtä tehdään joko työsuhteessa tai yrittäjänä.  Taiteilijoiden ja luovan työn tekijöiden toimeentuloa selkeyttäisiVihreiden perustulomallin käyttöönotto, se mahdollistaisi paremmin moninaiset ansaintatavat.  Myös taiteilijan sosiaaliturva pitää saattaa tasavertaiseksi palkkatyöhön verrattuna.

Kulttuurin toimialan tuottavuus on yhteiskunnallisesti merkittävällä tasolla. Kulttuurialojen koulutuksen turvaaminen ja valtion rahoituksen nosto on välttämätöntä tämän kehityksen jatkumiseksi. Satakunnan kulttuuri- ja taidekoulutuksessa on tapahtunut supistumista viime vuosien aikana. Korkeakoulu-, toisen asteen ammatillisella- sekä vapaalla tasolla alan koulutus on vähentynyt merkittävästi. Maakunnassa pitää varmistaa, että Kankaanpään taidekoulun toiminta jatkuu, että Turun yliopiston Porin yksikön kaupunkiympäristön ja –kulttuurin tutkimus jatkuu, pari mainitakseni. Puhumattakaan virkeän omaehtoisen ja osallistavan ruohonjuuritason kulttuuritoiminnan säilymisestä.

Henry Merimaa on porilainen eläkkeellä oleva viestinnän lehtori, kuvataiteilija ja Satakunnan Vihreiden eduskuntavaaliehdokas.