Yyterin ranta-asemakaava on ollut viime aikoina esillä. Kaavamuutos mahdollistaisi kuusikerroksisen kylpylähotellin, tekojärven ja jopa 175 loma-asunnon rakentamisen. Suunnitelmilla on puolensa, mutta moni on myös esittänyt huolensa.

Rakennelmat muuttaisivat Yyterin luonnonkaunista aluetta merkittävästi. Aluetta, jonka arvo on luonnossa. Lisääntyneiden kävijämäärien myötä dyynien kuluminen lisääntyisi dyynialueen eteläosassa, joka on toistaiseksi säilynyt vähemmällä käytöllä.

Dyynialueiden lähelle rakentamisesta on olemassa maailmalta varoittavia esimerkkejä. Kalajoki mielletään Suomessa jo nyt köyhäksi ja pilatuksi alueeksi, jonka luonnonarvoista ei huolehdittu. Haluammeko saman kohtalon? On huomattava sekin, että tulevaisuudessa luonnontilaisten alueiden arvo nousee.

UPM:n puolelta on korostettu, että luontoarvot ovat tärkeässä roolissa. Esitetyt suunnitelmat kertovat kuitenkin niiden unohtamisesta. Luonnon arvostaminen olisi parempi osoittaa sillä, että suureelliset suunnitelmat jätetään toteuttamatta. Lomakylä yritystoimintoineen ja oheistoimintoineen tulisi yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheuttamaan merkittävää kulutusta Natura-alueelle sitä oleellisesti heikentävästi.

Hankesuunnitelmassa todetaan selkeän valheellisesti, että hanke on valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden ja maakuntakaavan mukainen. Kaavoitettava on kuitenkin pääosin tarkoitettu virkistys- ja suojelukäyttöön ja RM-varaus ei tarkoita uutta rakentamista vaan asia tulisi ratkaista yleiskaavalla. Lisäksi tekolammen kaivuu vaikuttaisi pohjaveteen ja vaatisi erillisluvan. Väitteeseen että tekolampi vähentäisi rannan käytön virkistystarvetta eivät usko suunnittelijat itsekään.

Maakuntakaavan vastaisena ranta-asemakaava tulee kaatumaan, jos se etenee suunnitellusti, koska siitä valitetaan. Lisäksi hanke tarvitsee valtioneuvoston luvan Natura -vaikutustensa vuoksi.

Hankesuunnittelijoilla ei ole nyt ollut malttia ajatella realistisesti vaan toteuttajat tulevat juoksemaan vielä kenties vuosikymmenen kestävän prosessin jälkeen puhisten päin Yyterin mäntyjä.

Yyteristä tekee korvaamattoman tärkeän paikan dyynit, meri ja luonnonrauha. Ei palvelutarjonta.

Sini on Satakunnan Vihreiden eduskuntavaaliehdokas Porista.