Julkaistu Satakunnan Kansassa tammikuussa 2019. 

Satakunta on monien innovaatioiden maakunta ja edelläkävijä. Meillä on osaamista tekoälystä robotiikkaan. Meillä on yli kouluasteiden mahdollistavia opiskeluväyliä ja mahdollisuus olla monessa muussakin esimerkkimaakuntana. Meillä Satakunnassa perinteinen teollisuus on hiipunut ja muuttanut muotoaan. Täällä suljetaan tehtaita, lomautetaan työntekijöitä ja perinteiset teollisuuden alat ovat uhattuina ja osa loppumassa kokonaan. Meillä on kuitenkin aina ollut ja tulee aina olemaankin maakunnassa vahva yhteishenki, tuki ja luottamus tulevaan.

Se mitä me voimme tehdä yhdessä ja paremmin, meidän tulisi vielä muuntokoulutustakin laajemmin kehittää ja tiivistää oppilaitosten välistä yhteistyötä niin, että me voisimme luoda mahdollisuuksia oppia työn loppumisen jälkeenkin uuteen työtehtävään tai uuteen ammattiin. Tämän lisäksi meillä tulisi olla innovatiivisia jatkokoulutusväyliä, polkuja, mahdollisuuksia oppia työssä ja sen ohella, näin laajentaa ammatillista osaamistaan. Työ muuttuu koko ajan, vanhat ammatit lakkaavat olemasta ja uusia syntyy, vanhojen ammattien osaamisen laajentumisen vaatimus työssä on jokaisen arkipäivää.

Meidän tulisi Satakunnassa olla etujoukoissa kehittämässä aikuisten opintoväyliä. Sitraan selvityksen mukaan meillä jokaisella on oleva useampia ammatteja tai ammatillista osaamista läpi elämän. Satakunnassa meillä on lyhyidenkin etäisyyksien, verkko-opintojen ja monialaisten oppilaitosten kanssa yhteistyössä mahdollisuus tarttua tähän haasteeseen ja olla kehittämisen kärjessä.

Se, että me kannamme huolta nuorten koulutuksesta, syrjäytymisen ehkäisemisestä ja työllistymisestä, meidän tulisi kantaa huolta oppimisesta ja sen mahdollistamisesta kaiken ikää. Koulutuksen avulla työn saanti tai sen säilyttäminen mahdollistuu. Aikuiset tarvitsevat oppimisen väyliä. Työ ja koulutus yhdessä luovat uskoa tulevaisuuteen.

Tasa-arvoinen ja läpi elämän jatkuva koulutus on vahva perusta tulevaisuudelle, myös Satakunnassa. Koulutuksen ja sivistyksen kärkimaana meillä on mahdollisuus koulutuksen ja osaamisen viennin avulla vaikuttaa globaalien verkostojen kautta köyhyyden torjuntaan, koulutuksen ja ilmastonmuutokseen muuallakin maailmassa. Meidän tulisikin pohtia vahvuuksiamme puutteiden tai negaatioiden sijaan. Väylät ja urapolut auki, rakentamalla uusia ja mahdollistamalla uudenlaiset opinnot moninaisten oppimisympäristöjen avulla voimme luoda Satakunnasta koulutuksen esimerkkimaakunnan nyt ja tulevaisuudessa.