Julkaistu Satakunnan Kansassa kesäkuussa 2018. 

Onnea opiskelijoille tuleviin opintoihin ja myötätuulta kaikille opintoja sekä urasuunnittelua pohtiville. Opinnot ovatkin jatkuvan haun kautta mahdollisia yhä useimpiin opintoihin. Tänä päivänä kaikissa oppilaitoksissamme opiskelijan uraa ohjataan, polutetaan ja opintoja henkilökohtaistetaan sekä opinnollistetaan aina toiselta asteelta korkea-asteelle. Satakunnassa meillä on mahdollisuus opiskella yksilöllisillä, jopa sadoilla opintopoluilla haluamakseen tulevaisuuden ammattilaiseksi. Opintojen ehjään polkuun on mahdollisuus lukio-ammatillinen tutkinto yhdistelmällä, toisen asteen tutkinnon täydentämisellä ammattikorkeakouluopinnoissa ja eteneminen aina yliopisto-opintoihin omassa maakunnassamme.

Ammatillinen kasvu on elämän mittainen prosessi, ja työelämässä tapahtuva oppiminen sekä opinnollistaminen ovat keinoja edistää opiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä opintojen alusta lähtien ammatillisista opinnoista korkea-asteelle. Opetuksen kehittämisen keskiössä ovat joustavat ja työelämälähtöiset opintopolut. Innostuneet opiskelijat tarvitsevat tuekseen asiantuntevia ohjaajia sekä koulutusorganisaatioissa että työelämässä.  Organisaatiot, joissa opiskelijat toimivat työpaikalla tapahtuvassa oppimisympäristössä, harjoittelussa, projekteissa tai työskentelevät työsuhteessa opintojen aikana, tarjoavat monipuolisen ammatillisen kasvun ja oppimisen mahdollistavia oppimisympäristöjä.

Kehittämisen keskiössä ovat ratkaisut, jotka mahdollistavat opiskelijalle yksilöllisen oppimispolun oppilaitoksen ja työelämän kanssa yhteistyössä joustavasti. Tähän tarvitaan opiskelijan kanssa heti opintojen alussa ja läpi koko opintojen jatkuvaa henkilökohtaistamista ja opinnollistamista. Opinnollistaminen nähdään tulevaisuuden mahdollisuutena kehittää koulutusta ja työelämää yhteistyössä. Avaintekijöinä tähän ovat opiskelijan ura-suunnittelu opinto-ohjauksen tukemiseksi, jatkuvan haun mahdollisuus oppilaitoksiin, opintojen ehjän polun mahdollisuus, mahdollisuus siirtyä opintojen aikana joustavasti opiskelumuodosta toiseen kuten oppisopimusopiskelijaksi tai laajennetulle työpaikalla tapahtuvalle oppimisjaksolle. Yrittäjyyttä opinnoissa tuetaan yhtenä oppimisympäristönä yrittäjyysmentoroinnin ja yrityskiihdyttämöhankkeiden kautta. Polkuja on satoja.

Satakunta on opiskelijan maakunta, jossa on mahdollisuus monipuoliseen oman ammatillisuuden kehittämiseen yhteistyössä alueen oppilaitosorganisaatioiden kanssa lukioista, toisen asteen oppilaitoksista aina ammattikorkeakoulu- ja korkea-asteelle saakka. Satakunnassa alkanut Ohjaamotoiminta tukee nuoria oppilaitosten ohella urasuunnittelussa, kokemukset ovat vain positiivisia. Edellytyksenä on oppilaitosorganisaatioiden jatkuva yhteistyön kehittäminen, ohjausosaamisen saatavuus, jatkuvan haun ja avoimien väylien joustavat mahdollisuudet sekä opiskelijan, työelämän ja koulutuksen kohtaavuus. Onnea ja menestystä opiskelijoille valitsemillaan urapoluilla. Tulevaisuus on mahdollisuuksia!