Satakunnan Vihreiden tavoitteena on hiilineutraali ja kestävästi energiaa tuottava maakunta. Energian säästäminen ja energiatehokkuus ovat keinoja vähentää kasvihuonekaasuja ja vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Niihin päästään asukkaiden, kuntien ja yritysten tekemillä tietoisilla valinnoilla.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa vauhditetaan niin, että fossiiliset polttoaineet käyvät tarpeettomiksi. Monipuolinen energiaosaaminen ja –tuotanto kasvattavat alueen elinvoimaisuutta. Olkiluodon ydinvoimalat on syytä pitää toiminnassa elinkaarensa loppuun, mutta ydinenergian tuotantoa ei alueella pidä lisätä.

Maakunnan pitää kaavoittaa alueita uusiutuvan energiantuotannon rakentamiseen luontoarvot huomioiden. Energian pientuotanto maatiloilla ja asuintaloissa sekä teknologian tuomat uudet mahdollisuudet on hyödynnettävä.

Käyttövoimaratkaisuja satakuntalaisessa henkilö- ja tavaraliikenteessä on syytä kehittää sähköisen ja biokaasupohjaisen tekniikan suuntaan tie- ja raideliikenteessä. Erilaisista yhteiskäyttö- ja liikkumispalveluista on tehtävä nykyistä houkuttelevampi vaihtoehto maakunnan liikennöinnissä.

Satakunnan Vihreät

(Maakuntavaalityöryhmä)