70-luvun alennustilastaan ennallistumassa ollutta Kokemäenjokea, Satakunnan Helmeä, on viimeisen runsaan kolmen vuoden aikana kohdannut kolme suurta ympäristökatastrofia: Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n nikkelipäästö heinäkuussa 2014, Huntsman/Venatorin tulipalosta aiheutuneiden sammutusvesien valuminen suistoalueelle vuoden 2017 alussa sekä Pori Energian öljypäästö viime vuoden lopussa Harjavallassa.

Hauraan jokiluonnon kannalta vastaavien tuhoisien tapahtumien estämiseksi Satakunnan Vihreät vaativat, että Kokemäenjoen varrella tai välittömässä läheisyydessä toimivien yritysten on kehitettävä turvallisuuskäytäntöjään, sekä turvalaitteistojen että henkilöstönsä tietotaidon osalta sellaisiksi, että vastaavat vahingot eivät enää tulevaisuudessa ole mahdollisia.

Samassa yhteydessä vaadimme, että jokiluonnolle aiheutuneiden vahinkojen laajuus selvitetään suistoaluetta myöten kattavilla tutkimuksilla, jotka on suoritettava pikaisesti vahinkoja aiheuttaneiden yritysten kustannuksella. Tämän jälkeen oikeusistuimen tehtävänä on päättää jokiluonnolle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta yrityskohtaisesti suhteessa aiheutettuun ympäristön vahingoittumiseen.

Viimeisimmässä Harjavallan keskustassa tapahtuneen kevyen polttoöljypäästön tapauksessa Pori Energia on toiminut kaikin tavoin vahinkojen minimoimiseksi ja kevyen polttoöljyn saamiseksi saastuttamasta haurasta jokiluontoa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tapahtunut ympäristön turmeleminen on ollut vahinko, jollaista ei olisi pitänyt tapahtua.

Satakunnan Vihreät
Tiedottaja
Jarmo Murro